Υπάλληλος Γραφείου Υποστήριξης Τμημάτων Πωλήσεων – Μάρκετινγκ – Προμηθειών (Full Time / Part Time)

Η εταιρία iOLABS Automation & Software Technologies, μια από τις κορυφαίες εταιρίες στο χώρο των βιομηχανικών αυτοματισμών & συστημάτων πληροφορικής στον τομέα των κατασκευών, αναζητά Υπαλλήλους υποστήριξης των τμημάτων Πωλήσεων – Μάρκετινγκ – Προμηθειών, της εταιρίας.

Οι Υποψήφιοι θα ασχολούνται με την υποστήριξη των παραπάνω Τμημάτων και συγκεκριμένα:

 • Εξυπηρέτηση τηλεφωνικού κέντρου.
 • Έρευνα αγοράς / Αναζήτηση νέων πελατών.
 • Τηλεφωνική επικοινωνία με νέους υποψήφιους πελάτες στο πλαίσιο της ανάπτυξης  του νέου πελατολογίου και την προώθηση των υπηρεσιών της εταιρείας.
 • Σύνταξη προσφορών-προτιμολογίων, δελτίων παραγγελίας.
 • Καταχώριση παραγγελιών πωλήσεων στο σύστημα ERP/CRM.
 • Σύνταξη συμφωνητικών πωλήσεων.
 • Προετοιμασία φακέλου πώλησης / παράδοσης των συστημάτων της εταιρίας.
 • Ενημέρωση / δημιουργία προωθητικού υλικού για τα προϊόντα της εταιρίας.
 • Επικοινωνία με προμηθευτές / Εύρεση νέων προμηθευτών και άλλες εργασίες γραφείου του τμήματος προμηθειών.

Βασικά Προσόντα Υποψηφίων:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και εστίασης στη λεπτομέρεια
 • Μεθοδικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψήφιους).
 • Οργάνωση, ομαδικότητα και ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Καλή διαχείριση πολλαπλών εργασιών με αποτελεσματικότητα.
 • Κατοχή διπλώματος οδήγησης.

Επιθυμητά Προσόντα (Good to Have):

 • Γνώση Photoshop.
 • Γνώση WordPress.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Παρέχουμε:

 • Ευχάριστο και ήρεμο περιβάλλον.
 • Αποδοχές βάσει των δυνατοτήτων του υποψηφίου.
 • Ασφάλιση.
 • Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες.
 • Άνεση ωραρίου.
 • Δυνατότητες εξέλιξης.

 

Αποστολή βιογραφικών: Τμήμα Human Resources iOLABS

 


Junior Web Developer (Full Time / Part Time)

Η εταιρία iOLABS Automation & Software Technologies, μια από τις κορυφαίες εταιρίες στο χώρο των βιομηχανικών αυτοματισμών & συστημάτων πληροφορικής στον τομέα των κατασκευών, αναζητά Junior Web Developer για τη στελέχωση του Τμήματος Ανάπτυξης Λογισμικού της εταιρίας.

Οι Υποψήφιοι θα ασχολούνται με την δημιουργία και επέκταση Cloud εφαρμογών,  πάνω στην Cloud Platform ανάπτυξης εφαρμογών της εταιρίας μας, καθώς και με άλλα συστήματα λογισμικού και αυτοματισμών, της εταιρείας μας.

Βασικά Προσόντα Υποψηφίων:

 • Καλή γνώση PHP , HTML5, CSS3.
 • Καλή γνώση JavaScript / jQuery.
 • Καλή γνώση βάσεων Δεδομένων MySQL & SQL Server.
 • Γνώση WordPress / WooCommerce
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Ομαδικό πνεύμα.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψήφιους).
 • Κατοχή διπλώματος οδήγησης.

Επιθυμητά Προσόντα (Good to Have):

 • Γνώση Frameworks (VUE, REACT, LARAVEL).
 • Γνώση βασικών αρχών ηλεκτρονικών.
 • Γνώση .Net

Παρέχουμε:

 • Ευχάριστο και ήρεμο περιβάλλον.
 • Αποδοχές βάσει των δυνατοτήτων του υποψηφίου.
 • Ασφάλιση.
 • Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες.
 • Άνεση ωραρίου.
 • Δυνατότητες εξέλιξης.

 

Αποστολή βιογραφικών: Τμήμα Human Resources iOLABS

 


Κατασκευή e-shop μέσω της Επιδότησης ΕΣΠΑ “e-λιανικό” με 100% χρηματοδότηση.

 

Τον Ιανουάριο του 2021, αναμένεται να ξεκινήσει η Δράση «e-λιανικό» , η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

H iOLABS Automation & Software Technologies αναλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ τη δημιουργία φακέλου για την επιδότηση ΕΣΠΑ και αφού εγκριθεί το πρόγραμμα προχωράμε στην κατασκευή του ηλεκτρονικού σας καταστήματος.

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις περί Εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας που εκδόθηκαν αρμοδίως [ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 (ΦΕΚ Β 915/17-03-2020) και επόμενες] όπως αντικαθίστανται, τροποποιούνται και ισχύουν. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε :

 • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
 • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020.

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η iOLABS Automation & Software Technologies εγγυάται την κατασκευή ενός σύγχρονου e-Shop, πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ “e-λιανικό”.

Τα e-Shop & Websites που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζει το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

 • Πολυγλωσσική Υποστήριξη.
 • Responsive Design – Λειτουργία σε περιβάλλον κινητών συσκευών
 • Υποστήριξη Παραγγελιοληψίας
 • Διαχείριση αποθήκης
 • Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Πληρωμών
 • Υποστήριξη πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών – Προσαρμογή με πρότυπο WCAG 2.0

Γιατί να εμπιστευτώ την iOLABS Automation & Software Technologies για την κατασκευή του ηλεκτρονικού μου καταστήματος;

 • Μαζί θα σχεδιάσουμε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα ώστε να είναι η προέκταση του καταστήματός σας στο διαδίκτυο.
 • Μαζί θα κατηγοριοποιήσουμε και θα ανεβάσουμε στο e-shop σας τα προϊόντα που παρέχει το κατάστημά σας. Παράλληλα θα σας παρέχουμε εκπαίδευση για να μπορείτε να διαχειρίζεστε πλήρως το ηλεκτρονικό σας κατάστημα χωρίς τη βοήθεια κάποιου ειδικού.
 • Μαζί θα δημιουργήσουμε και θα προωθήσουμε το νέο σας κατάστημα στα Social Media.
 • Το νέο σας ηλεκτρονικό κατάστημα θα υποστηρίζει όλους τους τρόπους πληρωμής & αποστολής προϊόντων που επιθυμείτε.

 

Παράλληλα φροντίζουμε για σας:

 • Απόλυτη ασφάλεια της ιστοσελίδας και υποστήριξη HTTPS/SSL.
 • Τακτικά Backup του e-shop & της Βάσης Δεδομένων του.
 • 24/7 Τεχνική υποστήριξη.
 • Προώθησή της σε όλες τις γνωστές μηχανές Αναζήτησης.
 • Προσαρμογή full text Αναζήτησης και σύνθετης αναζήτησηςμε φίλτρα στον ιστότοπο.
 • Υποστήριξη εγγραφής μέλους – πελάτη.
 • Υποστήριξη Λειτουργίας σχετικών προϊόντων (related products).
 • Υπολογισμός ταχυδρομικών εξόδων.
 • Διασύνδεση με το ERP της εταιρίας σας.
 • Συμβατότητα με το GDPR

 

Επικοινωνήστε με την iOLABS Automation & Software Technologies για να κατασκευάσουμε μαζί το νέο σας e-shop!!!

Email: info@iolabs.gr | marketing@iolabs.gr
Τηλέφωνο & Φαξ: +30 211 4029 329

Επικοινωνήστε μαζί μας - Contact us.

* Απαραίτητο πεδίο / Required field


Ανταλλακτικά Ασφαλτικών Συγκροτημάτων

Η iOLABS Automation & Software Technologies, με ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών είναι σε θέση να σας παρέχει αξιόπιστα ανταλλακτικά για οποιονδήποτε τύπο Παρασκευαστηρίου Ασφάλτου. Τα ανταλλακτικά αυτά αφορούν:

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός:

 • Ρελέ / Θερμικά ηλεκτροκινητήρων
 • Δυναμοκυψέλες
 • Inverters
 • Αισθητήρες Θερμοκρασίας / Θερμοστοιχεία PT-100
 • Τερματικοί διακόπτες
 • Αμπερόμετρα / KWμετρα και λοιποί ενδείκτες
 • Παλμικοί μετρητές

Μηχανολογικός εξοπλισμός:

 • Ηλεκτροκινητήρες & Μειωτήρες παντός τύπου.
 • Αντλίες Ασφάλτου.
 • Αντλίες πετρελαίου & Μαζούτ
 • Καυστήρες
 • Δονητές αδρανών & Μίxer.
 • Ηλεκτροβαλβίδες / Βάνες.
 • Πνευματικές & Υδραυλικές μπουκάλες.
 • Ράουλα / τάπητες ταινιών.

Ανταλλακτικά Παρασκευαστηρίων Σκυροδέματος

Η iOLABS Automation & Software Technologies, με ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών είναι σε θέση να σας παρέχει αξιόπιστα ανταλλακτικά για οποιονδήποτε τύπο Παρασκευαστηρίου Σκυροδέματος. Τα ανταλλακτικά αυτά αφορούν:

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός:

 • Ρελέ / Θερμικά ηλεκτροκινητήρων
 • Δυναμοκυψέλες
 • Inverters
 • Τερματικοί διακόπτες
 • Αμπερόμετρα / KWμετρα και λοιποί ενδείκτες
 • Παλμικοί μετρητές

Μηχανολογικός εξοπλισμός:

 • Ηλεκτροκινητήρες & Μειωτήρες παντός τύπου.
 • Αντλίες Νερού & Χημικών Προσμίκτων.
 • Δονητές αδρανών & Μίxer.
 • Ηλεκτροβαλβίδες / Βάνες.
 • Πνευματικές & Υδραυλικές μπουκάλες.
 • Ράουλα / τάπητες ταινιών.

Θερμοστοιχεία & Αισθητήρια Θερμοκρασίας

Η iOLABS Automation & Software Technologies κατασκευάζει και διαθέτει μια πλούσια γκάμα Θερμοστοιχείων / Θερμοαντιστάσεων PT100 και αισθητήρων θερμοκρασίας.

Τα θερμοστοιχεία της iOLABS, παρέχουν μέγιστη αξιοπιστία και ταχύτητα μετρήσεων και αποτελούν την καλύτερη λύση για οποιαδήποτε βιομηχανική εφαρμογή.

Τα θερμοστοιχεία της iOLABS, διατίθενται σε οποιαδήποτε διάμετρο , μήκος και σπείρωμα επιθυμείτε και μπορούμε να κατασκευάσουμε οποιοδήποτε τύπο θερμοστοιχείου κατόπιν παραγγελίας.


Ζυγιστήρια Ασφάλτου

Η iOLABS Automation & Software Technologies, κατασκευάζει σύγχρονα ζυγιστήρια ασφάλτου, παρέχοντας έτσι μέγιστη ακρίβεια στην προσθήκη ασφάλτου στο παραγώμενο ασφαλτόμειγμα ενός ασφαλτικού συγκροτήματος.

Τα ζυγιστήρια ασφάλτου της iOLABS αποτελούνται απο δοχείο διπλού τοιχώματος για συνεχόμενη ροή θερμού λαδιού που παρέχεται από το ελαιόθερμο του μηχανήματος. Στην περίπτωση που το μηχάνημα δέν διαθέτει ελαιόθερμο, το ζυγιστήριο μπορει να διαθέτει ενσωματωμένο ελαιόθερμο με τη χρήση Αντιστάσεων.

Το Ζυγιστήριο Ασφάλτου συνοδεύεται από μεγιστης ακρίβειας δυναμοκυψέλες και η εκφόρτωσή του επιτυγχάνεται είτε μέσω φυσικής ροής στα μπέκ ψεκασμού ασφάλτου του μίξερ, είτε με τη χρήση αντλίας ασφάλτου.


Συντήρηση & Αναβάθμιση Παρασκευαστηρίων Ασφάλτου

 

Η iOLABS Automation & Software Technologies, αναλαμβάνει τη συντήρηση ή αναβάθμιση οποιουδήποτε ασφαλτικού συγκροτήματος, κινητού ή σταθερού, άμεσα και γρήγορα, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσης συντήρησης για οποιοδήποτε μηχάνημα.

Το πλήρως καταρτισμένο και εξοπλισμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρίας μας, είναι σε θέση να δώσει οποιαδήποτε τεχνική λύση σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης ή αναβάθμισης του ασφαλτικού σας συγκροτήματος.

Οι εργασίες αυτές μπορεί να αφορούν:

 • Εγκατάσταση / Αναβάθμιση Αυτοματισμού ασφαλτικών.
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες & αναβάθμιση ηλεκτρολογικών πινάκων & στοιχείων του μηχανήματος.
 • Εργασίες Καλωδίωσης.
 • Εργασίες Μετεγκατάστασης Μηχανήματος.
 • Συντήρηση / Αντικατάσταση μοτέρ & μειωτήρων.
 • Συντήρηση / Αυτοματοποίηση του φούρνου και των καυστήρων του μηχανήματος.
 • Συντήρηση / Αυτοματοποίηση του συστήματος φίλτρων του μηχανήματος.
 • Συντήρηση / Αναβάθμιση των Ζυγιστηρίων του μηχανήματος.
 • Συντήρηση / Αναβάθμιση Δεξαμενών Ασφάλτου-Μαζούτ.

Καινούρια & Μεταχειρισμένα Παρασκευαστήρια Ασφάλτου

H iOLABS Automation & Software Technologies, με μεγάλες συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας προσφέρει μια πλούσια γκάμα από καινούρια και μεταχειρισμένα Ασφαλτικά συγκροτήματα.

Το εξειδικευμένο μας προσωπικό είναι σε θέση να καταγράψει τις ανάγκες της εταιρίας σας και να σας προσφέρει τις κάτάλληλες λύσεις στις πιο συμφέρουσες τιμές.

Όλα τα ασφαλτικά συγκροτήματα παρέχονται με το νέο αυτοματισμό Ασφαλτικών της εταιρίας μας, το iAsphalt, καθώς και ηλεκτρολογικούς πίνακες με την εγγύηση της iOLABS Automation & Software.

Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο της εταιρίας μας για να βρείτε την πιο συμφέρουσα λύση για την επιχείρησή σας.


Ζυγιστήρια Χρωμάτων & Χημικών σε σκόνη

 

Η iOLABS Automation & Software Technologies με την πολυετή της πείρα στο χώρο του σκυροδέματος και των τσιμεντοπροϊόντων, κατασκευάζει νέα, υψηλής ακρίβειας ζυγιστικά συστήματα, για τη δοσολόγηση χρωμάτων και χημικών προσμίκτων σε σκόνη.

Τα ζυγιστήρια χρωμάτων και προσμίκτων της iOLABS, παρέχουν μέγιστη ακρίβεια δοσολόγησης για ένα ή και περισσότερα χρώματα / χημικά πρόσμικτα σε σκόνη, και χρησιμοποιούν τελευτεαίας γενιάς δυναμοκυψέλες και αναλογικούς μετατροπείς.

Τα ζυγιστήρια αυτά υποστηρίζουν 1 – 4 υλικά και μπορούν να τοποθετηθούν ευκολα και γρήγορα στο mixer ή στην εκφόρτωση των αδρανών υλικών.