Θερμοστοιχεία & Αισθητήρια Θερμοκρασίας

Η iOLABS Automation & Software Technologies κατασκευάζει και διαθέτει μια πλούσια γκάμα Θερμοστοιχείων / Θερμοαντιστάσεων PT100 και αισθητήρων θερμοκρασίας.

Τα θερμοστοιχεία της iOLABS, παρέχουν μέγιστη αξιοπιστία και ταχύτητα μετρήσεων και αποτελούν την καλύτερη λύση για οποιαδήποτε βιομηχανική εφαρμογή.

Τα θερμοστοιχεία της iOLABS, διατίθενται σε οποιαδήποτε διάμετρο , μήκος και σπείρωμα επιθυμείτε και μπορούμε να κατασκευάσουμε οποιοδήποτε τύπο θερμοστοιχείου κατόπιν παραγγελίας.


Ζυγιστήρια Ασφάλτου

Η iOLABS Automation & Software Technologies, κατασκευάζει σύγχρονα ζυγιστήρια ασφάλτου, παρέχοντας έτσι μέγιστη ακρίβεια στην προσθήκη ασφάλτου στο παραγώμενο ασφαλτόμειγμα ενός ασφαλτικού συγκροτήματος.

Τα ζυγιστήρια ασφάλτου της iOLABS αποτελούνται απο δοχείο διπλού τοιχώματος για συνεχόμενη ροή θερμού λαδιού που παρέχεται από το ελαιόθερμο του μηχανήματος. Στην περίπτωση που το μηχάνημα δέν διαθέτει ελαιόθερμο, το ζυγιστήριο μπορει να διαθέτει ενσωματωμένο ελαιόθερμο με τη χρήση Αντιστάσεων.

Το Ζυγιστήριο Ασφάλτου συνοδεύεται από μεγιστης ακρίβειας δυναμοκυψέλες και η εκφόρτωσή του επιτυγχάνεται είτε μέσω φυσικής ροής στα μπέκ ψεκασμού ασφάλτου του μίξερ, είτε με τη χρήση αντλίας ασφάλτου.


Συντήρηση & Αναβάθμιση Παρασκευαστηρίων Ασφάλτου

 

Η iOLABS Automation & Software Technologies, αναλαμβάνει τη συντήρηση ή αναβάθμιση οποιουδήποτε ασφαλτικού συγκροτήματος, κινητού ή σταθερού, άμεσα και γρήγορα, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσης συντήρησης για οποιοδήποτε μηχάνημα.

Το πλήρως καταρτισμένο και εξοπλισμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρίας μας, είναι σε θέση να δώσει οποιαδήποτε τεχνική λύση σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης ή αναβάθμισης του ασφαλτικού σας συγκροτήματος.

Οι εργασίες αυτές μπορεί να αφορούν:

 • Εγκατάσταση / Αναβάθμιση Αυτοματισμού ασφαλτικών.
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες & αναβάθμιση ηλεκτρολογικών πινάκων & στοιχείων του μηχανήματος.
 • Εργασίες Καλωδίωσης.
 • Εργασίες Μετεγκατάστασης Μηχανήματος.
 • Συντήρηση / Αντικατάσταση μοτέρ & μειωτήρων.
 • Συντήρηση / Αυτοματοποίηση του φούρνου και των καυστήρων του μηχανήματος.
 • Συντήρηση / Αυτοματοποίηση του συστήματος φίλτρων του μηχανήματος.
 • Συντήρηση / Αναβάθμιση των Ζυγιστηρίων του μηχανήματος.
 • Συντήρηση / Αναβάθμιση Δεξαμενών Ασφάλτου-Μαζούτ.

Καινούρια & Μεταχειρισμένα Παρασκευαστήρια Ασφάλτου

H iOLABS Automation & Software Technologies, με μεγάλες συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας προσφέρει μια πλούσια γκάμα από καινούρια και μεταχειρισμένα Ασφαλτικά συγκροτήματα.

Το εξειδικευμένο μας προσωπικό είναι σε θέση να καταγράψει τις ανάγκες της εταιρίας σας και να σας προσφέρει τις κάτάλληλες λύσεις στις πιο συμφέρουσες τιμές.

Όλα τα ασφαλτικά συγκροτήματα παρέχονται με το νέο αυτοματισμό Ασφαλτικών της εταιρίας μας, το iAsphalt, καθώς και ηλεκτρολογικούς πίνακες με την εγγύηση της iOLABS Automation & Software.

Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο της εταιρίας μας για να βρείτε την πιο συμφέρουσα λύση για την επιχείρησή σας.


Ζυγιστήρια Χρωμάτων & Χημικών σε σκόνη

 

Η iOLABS Automation & Software Technologies με την πολυετή της πείρα στο χώρο του σκυροδέματος και των τσιμεντοπροϊόντων, κατασκευάζει νέα, υψηλής ακρίβειας ζυγιστικά συστήματα, για τη δοσολόγηση χρωμάτων και χημικών προσμίκτων σε σκόνη.

Τα ζυγιστήρια χρωμάτων και προσμίκτων της iOLABS, παρέχουν μέγιστη ακρίβεια δοσολόγησης για ένα ή και περισσότερα χρώματα / χημικά πρόσμικτα σε σκόνη, και χρησιμοποιούν τελευτεαίας γενιάς δυναμοκυψέλες και αναλογικούς μετατροπείς.

Τα ζυγιστήρια αυτά υποστηρίζουν 1 – 4 υλικά και μπορούν να τοποθετηθούν ευκολα και γρήγορα στο mixer ή στην εκφόρτωση των αδρανών υλικών.


Ζυγιστήρια Χημικών Προσμίκτων

 

Οι αλλαγές στον κανονισμό σκυροδέματος, και οι νέες μέθοδοι παραγωγής του, απαιτούν την προσθήκη όλο και περισσότερων χημικών προσμίκτων. Η iOLABS Automation & Software Technologies κατασκευάζει σύγχρονα, υψηλής ακρίβειας ζυγιστήρια χημικών προσμίκτων, που σας παρέχουν τη δυνατότητα να αυξήσετε την ποιότητα του σκυροδέματος που παράγετε.

Τα νέα ζυγιστήρια χημικών της εταιρίας μας, κατασκευάζονται από ανοξείδωτο κάδο και χρησιμοποιούν τελευταίας γενιας δυναμοκυψέλες παρέχοντας τη μέγιστη ακρίβεια στη δοσολόγηση των υλικών, χωρίς να επιρρεάζονται απο κραδασμούς λόγω της λειτουργίας του mixer.

Τα ζυγιστήρια χημικών της iOLABS υποστηρίζουν τη ζύγιση έως και 5 χημικών στην ίδια ζυγαριά με μέγιστο βάρος ζύγισης τα 50 κιλά. Τα ζυγιστήρια αυτά παρέχονται με αντλία φόρτωσης για κάθε υλικό και η εκφόρτωσή τους επιτυγχάνεται είτε μέσω φυσικής ροής με τη χρήση πνευματικής βάνας, είτε με χρήση αντλίας εκφόρτωσης ανάλογα με τις ανάγκες του μηχανήματός σας.

Παράλληλα διαθέτουν σύστημα πλύσης για τον καθαρισμό του κάδου.


Συντήρηση & Αναβάθμιση Παρασκευαστηρίων Σκυροδέματος

Η iOLABS Automation & Software Technologies, αναλαμβάνει τη συντήρηση ή αναβάθμιση οποιουδήποτε Παρασκευαστηρίου Σκυροδέματος, κινητού ή σταθερού, άμεσα και γρήγορα, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσης συντήρησης για οποιοδήποτε μηχάνημα.

Το πλήρως καταρτισμένο και εξοπλισμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρίας μας, είναι σε θέση να δώσει οποιαδήποτε τεχνική λύση σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης ή αναβάθμισης του ασφαλτικού σας συγκροτήματος.

Οι εργασίες αυτές μπορεί να αφορούν:

 • Εγκατάσταση / Αναβάθμιση Αυτοματισμού Σκυροδέματος.
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες & αναβάθμιση ηλεκτρολογικών πινάκων & στοιχείων του μηχανήματος.
 • Εργασίες Καλωδίωσης.
 • Εργασίες Μετεγκατάστασης Μηχανήματος.
 • Συντήρηση / Αντικατάσταση μοτέρ & μειωτήρων.
 • Συντήρηση / Αντικατάσταση ταινιών.
 • Συντήρηση / Αντικατάσταση Τερματικών / Ηλεκτροβαλβίδων.
 • Συντήρηση / Αναβάθμιση των Ζυγιστηρίων του μηχανήματος.
 • Συντήρηση / Αντικατάσταση μίξερ.

Η iOLABS συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους προμηθευτές ανταλλακτικών στο χώρο της βιομηχανίας και μπορεί άμεσα να σας προμηθεύσει με οποιοδήποτε ανταλλακτικό.


Καινούρια & Μεταχειρισμένα Παρασκευαστήρια Σκυροδέματος

 

Η iOLABS Automation & Software Technologies, έχοντας ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών είναι σε θέση να σας παρέχει μια μεγάλη γκάμα απο καινούρια και μεταχειρισμένα κινητα και σταθερα Παρασκευαστήρια Σκυροδέματος.

Κινητά παρασκευαστήρια Σκυροδέματος:

Τα κινητά παρασκευαστήρια της iOLABS (καινούρια και μεταχειρισμένα / ανακατασκευασμένα):

 • Είναι αυτοκινούμενα με 1 τράκτορα και δεν χρειάζεται νταλίκα για τη μεταφορά τους.
 • Στήνονται και είναι έτοιμα να παράγουν σε λιγότερο από 5 ώρες.
 • Έχουν Παραγωγικότητα 60 – 100 m3.
 • Διαθέτουν Μixer 1 – 2,5 m3.
 • Διαθέτουν 4 Αποθήκες Αδρανών.
 • Διαθέτουν Ζυγιστήρια Χημικών , Νερού & Τσιμέντου.
 • Παρέχονται με αυτοματισμό iConcrete της iOLABS.

Σταθερά παρασκευαστήρια Σκυροδέματος:

Η iOLABS και τα έμπειρα στελέχη της, σε συνεργασία με τους συνεργάτες της εταιρίας μας είναι σε θέση να καταγράψουν τις ανάγκες τις επιχείρησής σας και να σας προτείνουν λύσεις σταθερών παρασκευαστηρίων σκυροδέματος που ταιρίαζουν στις παραγωγικές απαιτήσεις της εταιρίας σας και τις χωροταξικές προδιαγραφές του εργοταξίου σας.

Η iOLABS αναλαμβάνει την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του μηχανήματός σας και σας εγγυάται τη σωστή κα απρόσκοπτη λειτουργία του. Παράλληλα αναλαμβάνουμε να σας παρέχουμε συμφέρουσες λύσεις Μεταχειρισμένων και Ανακατασκευασμένων μηχανημάτων την ενταξή τους σε προγράμματα επιδοτήσεων και ενίσχυσης επιχειρήσεων.


Ανακατασκευή Ασφαλτικου Συγκροτήματος και εγκατάσταση Αυτοματισμού iAsphalt για την εταιρία ΤΕΒΑΡ ΑΕ

 

Η iOLABS Automation & Software Technologies, ολοκλήρωσε σε χρόνο ρεκόρ την πλήρη ανακατασκευή κινητού Ασφαλτικού συγκροτήματος για την εταιρία ΤΕΒΑΡ ΑΕ. Η ανακατασκευή περιελάμβανε εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου αυτοματισμού της εταιρίας μας iAsphalt.

Με τις αλλαγές αυτές κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε ένα πλήρως κινητό ασφαλτικό συγκρότημα, μειώνοντας το χρόνο εγκατάστασης & θέσης σε λειτουργία σε μόλις 1-2 ημέρες.  Οι εργασίες αυτές περιελάμβαναν:

Αδρανή Υλικά:

 • Εγκατάσταση ξεχωριστού συστήματος δοσολόγησης ελεγχόμενο από inverters με την τοποθέτηση νέων μοτέρ και μειωτήρων.
 • Τοποθέτηση συστήματος στήριξης με ποδαρικά και επισκευή αξόνων.
 • Επέκταση χωρητικότητας με κατασκευή παραπέτων.
 • εγκατάσταση δονητών στις αποθήκες αδρανών.
 • Επισκευή ταινιών και αντικατάσταση τάπητων & ράουλων στις ταινίες.

Προετοιμασία Αδρανών Υλικών – Φίλτρα:

 • Εγκατάσταση εγκέφαλου αυτόματης έναυσης φούρνου.
 • Εγκατάσταση συστήματος κυκλοφορίας & ψεκασμού μαζούτ και πετρελαίου με εγκατάσταση αντλίών μεταφοράς & ρύθμιστικών αντλιών ψεκασμού και εγκέφαλο ελέγχου ψεκασμού καυσίμου.
 • Επισκευή προθερμαντήρα καυσίμου και εγκατάσταση τερματικών ασφαλείας.
 • Εγκατάσταση θερμομέτρων επιτήρησης θερμοκρασίας καυσίμου και υλικών.
 • Επισκευή / Αντικατάσταση μοτέρ & μειωτήρων κίνησης φούρνου & Αναβατορίου υλικών.
 • Επισκευή Υδροκυκλώνα.
 • Επισκευή / Αντικατάσταση κοχλίων και συστήματος Διαχείρισης παιπάλης.
 • Επισκευή αντλίας Υδροκυκλώνα και μοτέρ / μειωτήρων συστήματος φίλτρου.
 • Ανακατασκευή αεραγωγών.

Προετοιμασία Ασφάλτου:

 • Εγκατάσταση Καυστήρων δεξαμενών Ασφάλτου.
 • Εγκατάσταση ασφαλιστικών τερματικών και αισθητήρων επιτήρησης θερμοκρασίας ασφάλτου.
 • Εγκατάσταση δικτύου τροφοδοσίας ασφάλτου διπλού τοιχόματος θερμαινόμενου με λάδι.
 • Επισκευή Δεξαμενών.

Διαχωρισμός αδρανών, Δοσολόγηση & Ανάμειξη:

 • Επισκευή κόσκινου διαχωρισμού υλικών.
 • Επισκευή Ελαιόθερμου με αντιστάσεις.
 • Κατασκευή και εγκατάσταση Θερμαινόμενου Ζυγιστηρίου ασφάλτου με λάδι.
 • Επισκευή / Αντικατάσταση αποθηκών Ζεστών αδρανών και συστήματος δοσολόγησης.
 • Εγκατάσταση Αισθητήρων θερμοκρασίας αδρανών υλικών, ασφάλτου και κυκλώματος λαδιού.
 • Εγκατάσταση συστήματος αέρα.
 • Επισκευή αναμεικτήρα ασφαλτομείγματος.

Ηλεκτρολογικές Εργασίες & Εργασίες Αυτοματοποίησης:

 • Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού ασφαλτικών iAsphalt.
 • Καλωδίωση όλου του ασφαλτικού συγκροτήματος με δυνατότητα Plug & Play για όλα τα επιμέρους στοιχεία του μηχανήματος.
 • Επισκευή και αναβάθμιση ηλεκτρολογικού πίνακα με αυτόματο σύστημα μεταγωγής.
 • Εγκατάσταση Φωτισμού σε όλο το συγκρότημα
 • Εγκατάσταση συστήματος καμερών για τον καλυτερο έλεγχο της λειτουργίας του μηχανήματος.
 • ηλεκτρολογική εγκατάσταση οικίσκου ελέγχου.

Όλοι στην iOLABS Automation & Software Technologies θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες & προσωπικό μας για την ολοκλήρωση αυτού του έργου σε χρόνο ρεκόρ!!!