Υπάλληλος Γραφείου Υποστήριξης Τμημάτων Πωλήσεων – Μάρκετινγκ – Προμηθειών (Full Time / Part Time)

Η εταιρία iOLABS Automation & Software Technologies, μια από τις κορυφαίες εταιρίες στο χώρο των βιομηχανικών αυτοματισμών & συστημάτων πληροφορικής στον τομέα των κατασκευών, αναζητά Υπαλλήλους υποστήριξης των τμημάτων Πωλήσεων – Μάρκετινγκ – Προμηθειών, της εταιρίας.

Οι Υποψήφιοι θα ασχολούνται με την υποστήριξη των παραπάνω Τμημάτων και συγκεκριμένα:

 • Εξυπηρέτηση τηλεφωνικού κέντρου.
 • Έρευνα αγοράς / Αναζήτηση νέων πελατών.
 • Τηλεφωνική επικοινωνία με νέους υποψήφιους πελάτες στο πλαίσιο της ανάπτυξης  του νέου πελατολογίου και την προώθηση των υπηρεσιών της εταιρείας.
 • Σύνταξη προσφορών-προτιμολογίων, δελτίων παραγγελίας.
 • Καταχώριση παραγγελιών πωλήσεων στο σύστημα ERP/CRM.
 • Σύνταξη συμφωνητικών πωλήσεων.
 • Προετοιμασία φακέλου πώλησης / παράδοσης των συστημάτων της εταιρίας.
 • Ενημέρωση / δημιουργία προωθητικού υλικού για τα προϊόντα της εταιρίας.
 • Επικοινωνία με προμηθευτές / Εύρεση νέων προμηθευτών και άλλες εργασίες γραφείου του τμήματος προμηθειών.

Βασικά Προσόντα Υποψηφίων:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και εστίασης στη λεπτομέρεια
 • Μεθοδικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψήφιους).
 • Οργάνωση, ομαδικότητα και ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Καλή διαχείριση πολλαπλών εργασιών με αποτελεσματικότητα.
 • Κατοχή διπλώματος οδήγησης.

Επιθυμητά Προσόντα (Good to Have):

 • Γνώση Photoshop.
 • Γνώση WordPress.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Παρέχουμε:

 • Ευχάριστο και ήρεμο περιβάλλον.
 • Αποδοχές βάσει των δυνατοτήτων του υποψηφίου.
 • Ασφάλιση.
 • Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες.
 • Άνεση ωραρίου.
 • Δυνατότητες εξέλιξης.

 

Αποστολή βιογραφικών: Τμήμα Human Resources iOLABS

 


Junior Web Developer (Full Time / Part Time)

Η εταιρία iOLABS Automation & Software Technologies, μια από τις κορυφαίες εταιρίες στο χώρο των βιομηχανικών αυτοματισμών & συστημάτων πληροφορικής στον τομέα των κατασκευών, αναζητά Junior Web Developer για τη στελέχωση του Τμήματος Ανάπτυξης Λογισμικού της εταιρίας.

Οι Υποψήφιοι θα ασχολούνται με την δημιουργία και επέκταση Cloud εφαρμογών,  πάνω στην Cloud Platform ανάπτυξης εφαρμογών της εταιρίας μας, καθώς και με άλλα συστήματα λογισμικού και αυτοματισμών, της εταιρείας μας.

Βασικά Προσόντα Υποψηφίων:

 • Καλή γνώση PHP , HTML5, CSS3.
 • Καλή γνώση JavaScript / jQuery.
 • Καλή γνώση βάσεων Δεδομένων MySQL & SQL Server.
 • Γνώση WordPress / WooCommerce
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Ομαδικό πνεύμα.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψήφιους).
 • Κατοχή διπλώματος οδήγησης.

Επιθυμητά Προσόντα (Good to Have):

 • Γνώση Frameworks (VUE, REACT, LARAVEL).
 • Γνώση βασικών αρχών ηλεκτρονικών.
 • Γνώση .Net

Παρέχουμε:

 • Ευχάριστο και ήρεμο περιβάλλον.
 • Αποδοχές βάσει των δυνατοτήτων του υποψηφίου.
 • Ασφάλιση.
 • Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες.
 • Άνεση ωραρίου.
 • Δυνατότητες εξέλιξης.

 

Αποστολή βιογραφικών: Τμήμα Human Resources iOLABS