Εγκατάσταση του onboard συστήματος ζύγισης για φορτωτές – eNiac σε φορτωτή CAT 988 για τη ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.

 

 

 


Αναβάθμιση συστημάτων αυτοματισμού όλων των εμπορικών μονάδων της εταιρίας Λαρσινός Α.Ε. με το νεο σύστημα αυτοματισμού iConcrete απο την IOLABS.

Η iOlabs ανακοινώνει την ολοκλήρωση των εργασιών για την αναβάθμιση όλων των υφιστάμενων εμπορικών μονάδων παραγωγής σκυροδέματος της εταιρίας ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. με το νέο σύστημα αυτοματισμού iConcrete της iOlabs.

Η διαδικασία αναβάθμισης ολοκληρώθηκε σε δύο παράλληλες φάσεις από το εξειδικευμένο τεχνικό τμήμα της iOlabs και το τεχνικό τμήμα της εταιρίας ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. καθώς και το τμήμα ΙΤ της εταιρίας.

Η φάση Αναβάθμισης Αυτοματισμών περιελάμβανε την αναβάθμιση όλων των υφιστάμενων συστημάτων αυτοματισμού σε κάθε εμπορική μονάδα παραγωγής σκυροδέματος της εταιρίας ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. Ο μέσος χρόνος για την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του iConcrete, καθώς και για τις τροποποιήσεις στον ηλεκτρολογικό πίνακα κάθε μηχανήματος δεν ξεπέρασε την 1 ημέρα συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμαστικών παραγωγών και της εκπαίεδευσης των χειριστών των μηχανημάτων.

Ανακαλύψτε το iConcrete

Η φάση διασύνδεσης των συστημάτων αυτοματισμού με το κεντρικό Λογιστικό πακέτο (ERP) της εταιρίας ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. μέσω του συστήματος RDS που δημιουργήθηκε από την iOlabs για το σκοπό αυτό. Το σύστημα RDS αναλαμβάνε real time συλλογή όλων των στοιχείων των παραγωγών και των αναλώσεων και τη μεταφορά τους στο κεντρικό Λογιστικό πακέτο (ERP) ) της εταιρίας ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε., μέσω του οποίου η εταιρία εκδίδει τα Δελτία Αποστολής για όλες τις μονάδες της εταιρίας.

Με την ολοκλήρωση και των δύο φάσεων τα έμπειρα στελέχη της εταιρίας ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. και της iOlabs παραμετροποίησαν τόσο τα συστήματα αυτοματισμού, όσο και το σύστημα RDS ώστε να καλύψουν κάθε ανάγκη των μονάδων παραγωγής.

Εμείς στην iOlabs θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εμπλεκόμενους Διευθυντές των τμημάτων , τεχνικούς και χειριστές της εταιρίας ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. , καθώς και το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικο της εταιρίας μας για την ολοκληρωση ενός δαιδαλώδους έργου σε χρόνο ρεκορ!

Δέρβος Αλέξανδρος
CEO iOlabs S.A.