Κατασκευή Website και ανάπτυξη λύσης Visual Identity για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Euromed Transport Support Project – etsp.eu

 

Η iOlabs, σε συνεργασία με την Suez environment, ανέπτυξε και υλοποίησε μία ολοκληρωμένη λύση Visual Identity για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής ένωσης “Euromed Transport Support Project”.

Η λύση αυτή περιελάμβανε τη δημιουργία Visual Identity, Website & Εmail Templates, Business Cards καθώς και ανάπτυξη Social Media παρουσίας του προγράμματος.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο του προγράμματος : http://www.etsp.eu