Κατασκευή Website του Ελληνο-Γαλλικού Συλλόγου APF.gr

Η iOlabs ανέπτυξε και υλοποίησε το νέο ιστότοπο της Ένωσης εκπαιδευτικών γαλλικής γλώσσας Πανεπιστημιακής Κατάρτισης.

Η Ένωση εκπαιδευτικών γαλλικής γλώσσας Πανεπιστημιακής Κατάρτισης, που δημιουργήθηκε το 1975, δραστηριοποιείται στους τομείς της προώθησης, της ανάπτυξης και της διάδοσης της γαλλικής γλώσσας και του πολιτισμού. Η υποστήριξη των δασκάλων της γαλλικής στην Ελλάδα είναι επίσης μια από τις πρωταρχικές αποστολές της.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο: http://apf.apf.gr