Σύστημα Προφόρτωσης Αδρανών Υλικών iLoading

Τo iLoading είναι το Σύστημα Αυτοματισμού Προφόρτωσης Παρασκευαστηρίων Σκυροδέματος της εταιρίας iOlabs. Είναι μια εφαρμογή σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες του Μηχανήματός του , με το πιο εύκολο τρόπο. Έχει αναπτυχθεί κατόπιν πολύχρονης και ενδελεχούς ανάλυσης και έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απόλυτα παραμετροποιήσιμο και εύκολο στη χρήση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ένα από τα καινοτόμα στοιχεία που εισάγει το iLoading στο χώρο των Συστημάτων Αυτοματισμού είναι οι τεχνολογία πάνω στην οποία είναι βασισμένη η Εφαρμογή.

Το iLoading είναι «χτισμένο» πάνω σε μια βάση δεδομένων, η οποία διατηρεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δομή του συστήματος, τη λειτουργία του και πληροφορίες για τις παραγωγές και τις αναλώσεις.

Πάνω στη βάση δεδομένων στηρίζεται το περιβάλλον εργασίας του iLoading το οποίο είναι σχεδιασμένο ώστε να είναι εύκολο στη χρήση και απόλυτα λειτουργικό, και ξεφεύγει από τα καθιερωμένα standards στον τομέα των συστημάτων αυτοματισμού , καθώς το περιβάλλον του είναι καθαρά παραθυρικό.

Το iLoading στηρίζει τη φιλοσοφία Λειτουργίας του σε  τρεις  Καταστάσεις Λειτουργιάς :

Αυτόματο: Όταν το Σύστημα έχει οριστεί ως αυτόματο, το μόνο που πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να επιλέξει την αποθήκη στην οποία θέλει να αδειάσει το υλικό. Αυτόματα το σύστημα, ανοίγει όλα εκείνα τα στοιχεία του συστήματος έτσι ώστε να αδειάσει στην αποθήκη αυτή το υλικό.

Χειροκίνητο: Μέσω της κατάστασης αυτής ο χειριστής μπορεί να διαχειριστεί την προφόρτωση του Παρασκευαστηρίου πατώντας και ενεργοποιώντας στο κάθε στοιχείο της προφόρτωσης. Και σ αυτήν την περίπτωση ισχύουν όλες οι μανδαλώσεις ασφαλείας που έχουν οριστεί στο σύστημα ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε περίπτωση κινδύνου από κακό χειρισμό.

Συντήρηση: Στην κατάσταση αυτή, όλα τα στοιχεία του συστήματος, είναι ξεκλείδωτα. Εκτός από τις μανδαλώσεις ασφαλείας, όλες οι άλλες μανταλώσεις είναι απενεργοποιημένες. Η κατάσταση αυτή βοηθά πολύ το χειριστή στην αντιμετώπιση προβλημάτων του Συστήματος της Προφόρτωσης.