Σύστημα Λειτουργίας & Διαχείρισης Γεφυροπλάστιγγας iBridge

Η iOlabs σας προσφέρει την πλέον Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ζυγίσεων γεφυροπλάστιγγας χωρίς χειριστή μέσω της χρήσης αναγνώστη RFID ή χειροκίνητης Λειτουργίας του Συστήματος .

Τι υποστηρίζει το iBridge:

 • Ακρίβεια Ζυγίσεων & Ταχύτητα Ζυγίσεων
 • Ζυγολόγια 1ης & 2ης Ζύγισης
 • Ζυγολόγια 1 Ζύγισης (Βασισμένα στο απόβαρο του οχήματος)
 • Επανεκτύπωση Ζυγολογίων.
 • Απεριόριστες εγγραφές στη Βάση Δεδομένων
 • Απεριόριστες Αναφορές (Πλήρως παραμετροποιήσιμες στις ανάγκες του πελάτη)
 • Απόβαρα Οχημάτων και Ζυγολόγια βάσει του Απόβαρου
 • Παραμετροποιήσιμο σε οποιαδήποτε Γεφυροπλάστιγγα
 • Διαχείριση Οχημάτων
 • Διαχείριση Πρώτων υλών και Δελτίων Αποστολής
 • Διασύνδεση με οποιοδήποτε Λογιστικό Πακέτο
 • Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης χρηστών
 • Μοντέρνο και φιλικό περιβάλλον
 • Εύκολο Καλιμπράρισμα με 2 κλικ
 • Εύκολη εγκατάσταση
 • Υποστηρίζει φανάρια / Μπάρες κυκλοφορίας
 • Αναγνώριση Οχημάτων με χρήση RFID
 • Πίνακες ενημερώσεων τύπου LED
 • Εξωτερικές Εντολές (με τη χρήσηRemote control)

Πλεονεκτήματα iBridge :

Ακρίβεια: Με τη χρήση υπερσύγχρονων Controllers που υποστηρίζουν χιλιάδες δείγματα το δευτερόλεπτο, Ζυγιστικά συστήματα τελευταίου τύπου κλάσης C3, και νέες μεθόδους δειγματοληψίας, το iBridge καταφέρνει να πετυχαίνει τη μέγιστη Ακρίβεια στη Ζύγιση.
Ταχύτητα: Η χρήση της νέας γενιάς Controllers και νέων Τεχνικών δειγματοληψίας   ως αποτέλεσμα την μέγιστη ταχύτητα διαχείρισης δεδομένων.

Εγκατάσταση και Λειτουργία σε 2 ώρες: Οποιαδήποτε Εγκατάσταση ή Αναβάθμιση του Συστήματος iBridge μπορεί να ολοκληρωθεί σε μια με δύο ώρες, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών του ηλεκτρολογικού πίνακα, λόγω της ευκολίας παραμετροποίησης του συστήματος.

Απεριόριστες Εγγραφές στη Βάση Δεδομένων: Το iBridge υποστηρίζεται από μια Βάση Δεδομένων που μπορεί να υποστηρίζει εκατομμύρια εγγραφές χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα να δουλεύει χωρίς την ανάγκη συντήρησης και να κρατά ιστορικό εκατομμυρίων εγγράφων.

Απεριόριστες Αναφορές: Το iBridge υποστηρίζει απεριόριστες αναφορές ώστε να έχει η εταιρία τον πλήρη έλεγχο κι εικόνα του έργου της. Παράλληλα μπορεί άμεσα να δημιουργηθεί οποιαδήποτε αναφορά και να παραμετροποιηθεί στο σύστημα.

Ευκολία στη Ρύθμιση και Παραμετροποίηση: Όλες οι ρυθμίσεις λειτουργίας του iBridge είναι προσβάσιμες στο χρήστη ώστε να μπορεί να Παραμετροποιήσει τη Γεφυροπλάστιγγά του με Ευκολία. Ακόμη και το Καλιμπράρισμα μπορεί να γίνει απλά με 2 κινήσεις, χωρίς την ανάγκη τεχνικού.

Ασφάλεια και Αξιοπιστία: Το iBridge υποστηρίζει ελέγχους, και κωδικούς πρόσβασης για κάθε χρήστη του. Επιτρέπει τη δυνατότητα λήψης Backup Ασφαλείας των ρυθμίσεων και των δεδομένων του, είτε προγραμματισμένα ή όταν ο χρήστης το επιθυμεί, πράγμα που αποκλείει οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων.

Διαχείριση Οχημάτων: Το iBridge υποστηρίζει τη Δυνατότητα πλήρους Διαχείρισης και καταγραφής στοιχείων για οποιοδήποτε όχημα παρέχοντας πλούσιες πληροφορίες στο χρήστη του γι’ αυτά.

Διαχείριση Πρώτων Υλών, Στοιχείων Δ.Α: Το iBridge αποτελεί επίσης ένα έξυπνο και καλοσχεδιασμένο εργαλείο Διαχείρισης και ελέγχου των κινήσεων των Πρώτων υλών που διακινούνται καθώς και των Δελτίων Αποστολής που συνοδεύουν τις κινήσεις αυτές.

Μοντέρνα και Πλήρως Παραμετροποιήσιμα Ζυγολόγια: Το iBridge υποστηρίζει Ζυγολόγια με Μοντέρνο Design και με τα δεδομένα που ο ίδιος ο Πελάτης επιθυμεί να εμφανίζονται.

Το σύστημα περιλαμβάνει:

 • Πίνακα βιομηχανικών προδιαγραφών (Ι P 55) που ενσωματώνει το ζυγιστικό τερματικό, τις καλωδιώσεις για τα σήματα αυτοματισμού, τον αναγνώστη καρτών RFID και το  Software λειτουργίας και επικοινωνίας   με τον Η/Υ.
 • Εκτυπωτή ζυγολογίων με αναλυτικά στοιχεία για τα αποτελέσματα της ζύγισης
 • Σηματοδότες ή μπάρες για τον έλεγχο της πρόσβασης των φορτηγών και φωτοκύτταρα για τη σωστή τοποθέτησή τους πάνω στην πλάστιγγα.
 • Λογισμικό στον Η/Υ, που επικοινωνεί με το D 3500, καταγράφει τα αποτελέσματα της ζύγισης και παρέχει εκτεταμένα απολογιστικά στοιχεία κατά περιόδους .
 • Πλούσιο Reporting.
 • Δυνατότητα Online διασύνδεσης με οποιοδήποτε Λογιστικό Σύστημα ή ERP.
 • Σύστημα Ασφάλειας Πρόσβασης.
 • Σύστημα αυτόματης Λήψης Αντιγράφων για Άμεση Ανάνηψη του Συστήματος.

 

 

Share this post!!!