Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων

Πολλά και σημαντικά είναι τα κέρδη που αποφέρει σε μια επιχείρηση η χρήση συστημάτων Ψηφιακής Διαχείρισης Εγγράφων. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα κέρδη αυτά δεν περιορίζονται μόνο σε ένα τομέα αλλά επηρεάζουν θετικά το σύνολο της επιχείρησης, καθώς την ‘μπολιάζουν’ με νέες εργασιακές πρακτικές, πιο σύγχρονες, πιο ευέλικτες και πιο έξυπνες.

Αν, μάλιστα, η ενσωμάτωση συστημάτων Document Management συνδυαστεί με άλλα προγράμματα λογισμικού, τότε τα αποτελέσματα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά.

Η iOlabs προσφέρει έτοιμα πακέτα εφαρμογών Ψηφιακής Διαχείρισης Εγγράφων , τα οποία οργανώνουν, ψηφιοποιούν, και αυτοματοποιούν το σύνολο των εγγράφων της επιχείρησης σας και τα συσχετίζουν με τις ανάλογες διεργασίες. Με την εφαρμογή και χρήση του ERP γίνεται συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση όλων των διεργασιών, που σχετίζονται με τους τομείς.
Συγκεκριμένα το iDMS σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσετε άμεσα :

 • Έγγραφο και χειρόγραφο αρχείο του οργανισμού σας.
 • Fax και Επιστολές.
 • Σχέδια.
 • Emails
 • Φωτογραφικό και υλικό Video

Το iDMS της iOlabs στηρίζονται σε σύγχρονη ανάπτυξη με εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού όπως :

 • Γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic
 • Βάση Δεδομένων Συστήματος Microsoft SQL Server

Οι βασικές Λειτουργίες του συστήματος είναι οι ακόλουθες:

 • Σάρωση οποιουδήποτε φυσικού εγγράφου μέσω συσκευής χειρός ή επιτραπέζιας, με ταυτόχρονη ψηφιοποίηση, εισαγωγή στο σύστημα και αποθήκευση σε σκληρούς, μαγνητικούς ή οπτικούς δίσκους.
 • Αρχειοθέτηση του εγγράφου βάσει των κριτηρίων που θέτει ο ίδιος ο χρήστης και συνοδεία σχετικών πληροφοριών (ημερομηνία καταχώρησης, είδος, περίληψη εγγράφου κ.λπ.).
 • Αναζήτηση καταχωρημένων εγγράφων με διάφορα κριτήρια και εντοπισμός τους σε μηδενικό χρόνο.
 • Πρόσβαση και προβολή του επιθυμητού εγγράφου, εκτύπωση, αποστολή με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Μεταξύ άλλων, iDMS της iOlabs εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο, μειώνει τα λειτουργικά έξοδα λόγω της εξοικονόμησης ανθρώπινων και υλικών πόρων και συντελεί στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

Αποκτήστε κι εσείς για την εταιρία σας ένα σύγχρονο εργαλείο οργάνωσης και ανάπτυξης της επιχείρησης σας χρηματοδοτημένο ακόμη και μέσα από τα τρέχοντα Επιδοτούμενα Προγράμματα.

 

Share this post!!!