Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

Σκυρόδεμα


Σύστημα Λειτουργίας & Διαχείρισης Γεφυροπλάστιγγας iBridge

Σύστημα Λειτουργίας & Διαχείρισης Γεφυροπλάστιγγας iBridge

Η iOlabs σας προσφέρει την πλέον Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ζυγίσεων γεφυροπλάστιγγας χωρίς χειριστή μέσω της χρήσης αναγνώστη RFID ή χειροκίνητης Λειτουργίας του Συστήματος . Τι υποστηρίζει το iBridge: Ακρίβεια Ζυγίσεων & Ταχύτητα Ζυγίσεων Ζυγολόγια 1ης & 2ης Ζύγισης Ζυγολόγια 1 Ζύγισης (Βασισμένα στο απόβαρο του οχήματος) Επανεκτύπωση Ζυγολογίων. Απεριόριστες εγγραφές στη Βάση Δεδομένων Απεριόριστες Αναφορές Continue reading...
Βιομηχανικός Αυτοματισμός Παραγωγής Σκυροδέματος iConcrete

Βιομηχανικός Αυτοματισμός Παραγωγής Σκυροδέματος iConcrete

Ανακαλύψτε περισσότερα:  iConcrete Website Το iConcrete είναι ο νέος αυτοματισμός παραγωγής σκυροδέματος και τσιμεντοπροϊόντων της iOlabs. Το iConcrete είναι βασισμένο σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες που εισάγει η iOlabs όπως το LEMS (Less Electronics More Stability), το ATS (Auto Tuning System), το SCS (Self Care System) και υποστηρίζει όλους τους νέους Ethernet Controllers (PLC) που παρέχουν Continue reading...
iConcrete DMS – Online Σύστημα έκδοσης Δελτίων Αποστολής Σκυροδέματος

iConcrete DMS – Online Σύστημα έκδοσης Δελτίων Αποστολής Σκυροδέματος

Η iOLABS με τεράστια εμπειρία στο χώρο της παραγωγής σκυροδέματος, και ακολουθώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, δημιούργησε ένα νέο Online Σύστημα έκδοσης Δελτίων Αποστολής Σκυροδέματος, το iConcrete DMS. To iConcrete DMS, παρέχει ένα πολύ εύχρηστο και πλήρως παραμετροποιήσιμο στις ανάγκες της επιχείρησης online περιβάλλον για την εύκολη έκδοση δελτίων αποστολής εναρμονισμένων πλήρως με τον νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.) και τις απαιτήσεις Continue reading...
Σύστημα Διαχείρισης Παραγωγής Σκυροδέματος iCIS

Σύστημα Διαχείρισης Παραγωγής Σκυροδέματος iCIS

Το iCIS καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μιας Βιομηχανίας Παραγωγής Σκυροδέματος Οργανώνοντας τις Πληροφορίες της σε Αναφορές και Γραφικές Παραστάσεις παντός τύπου. Μπορεί να Διαχειρίζεται ταυτόχρονα Πολλούς Αυτοματισμούς και πολλές Μονάδες Παραγωγής Δίνοντας τη Δυνατότητα πλήρους ελέγχου της Επιχείρησής σας. Σύγχρονα Εργαλεία Ανάπτυξης: Microsoft Visual Studio.Net . Microsoft SQL Server . Ευφυής, Μοντέρνος και Ευέλικτος σχεδιασμός: Continue reading...
Σύστημα Θραύσης Δοκιμίων & Διαχείρισης Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου iBreaker

Σύστημα Θραύσης Δοκιμίων & Διαχείρισης Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου iBreaker

Η iOlabs οργανώνει για σας το εργαστήριο ποιοτικού σας ελέγχου με το νέο σύστημα διαχείρισης iBreaker To iBreaker σας δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή να χρησιμοποιεί την πρέσα θραύσης δοκιμίων χειροκίνητα ή αυτόματα με πολύ απλό και φιλικό τρόπο χειρισμού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θραύσης ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις ενδείξεις Continue reading...
Σύστημα Διαχείρησης Στόλου iFleet

Σύστημα Διαχείρησης Στόλου iFleet

  Το iFleet είναι ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης στόλου από την εταιρία iOlabs. Είναι μια εφαρμογή σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στο χρήστη την ικανότητα να διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του στο μέγιστο με ευκολία. Έχει σχεδιαστεί κατόπιν μακράς &   λεπτομερούς ανάλυσης έτσι ώστε να είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο και εύκολο στη Continue reading...
Σύστημα Προφόρτωσης Αδρανών Υλικών iLoading

Σύστημα Προφόρτωσης Αδρανών Υλικών iLoading

Τo iLoading είναι το Σύστημα Αυτοματισμού Προφόρτωσης Παρασκευαστηρίων Σκυροδέματος της εταιρίας iOlabs. Είναι μια εφαρμογή σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες του Μηχανήματός του , με το πιο εύκολο τρόπο. Έχει αναπτυχθεί κατόπιν πολύχρονης και ενδελεχούς ανάλυσης και έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απόλυτα Continue reading...

Ασφαλτικά


Σύστημα Λειτουργίας & Διαχείρισης Γεφυροπλάστιγγας iBridge

Σύστημα Λειτουργίας & Διαχείρισης Γεφυροπλάστιγγας iBridge

Η iOlabs σας προσφέρει την πλέον Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ζυγίσεων γεφυροπλάστιγγας χωρίς χειριστή μέσω της χρήσης αναγνώστη RFID ή χειροκίνητης Λειτουργίας του Συστήματος . Τι υποστηρίζει το iBridge: Ακρίβεια Ζυγίσεων & Ταχύτητα Ζυγίσεων Ζυγολόγια 1ης & 2ης Ζύγισης Ζυγολόγια 1 Ζύγισης (Βασισμένα στο απόβαρο του οχήματος) Επανεκτύπωση Ζυγολογίων. Απεριόριστες εγγραφές στη Βάση Δεδομένων Απεριόριστες Αναφορές Continue reading...
Βιομηχανικός αυτοματισμός παραγωγής Ασφάλτου – iAsphalt

Βιομηχανικός αυτοματισμός παραγωγής Ασφάλτου – iAsphalt

Ανακαλύψτε περισσότερα:  iAsphalt Website Το iAsphalt είναι ο νέος αυτοματισμός παραγωγής Ασφάλτου της iOlabs. Το iAsphalt είναι βασισμένο σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες που εισάγει η iOlabs όπως το LEMS (Less Electronics More Stability), το ATS (Auto Tuning System) , το SCS (Self Care System) και υποστηρίζει όλους τους νέους Ethernet Controllers (PLC) που παρέχουν αξιοπιστία,ταχύτητα Continue reading...
Σύστημα Διαχείρησης Στόλου iFleet

Σύστημα Διαχείρησης Στόλου iFleet

  Το iFleet είναι ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης στόλου από την εταιρία iOlabs. Είναι μια εφαρμογή σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στο χρήστη την ικανότητα να διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του στο μέγιστο με ευκολία. Έχει σχεδιαστεί κατόπιν μακράς &   λεπτομερούς ανάλυσης έτσι ώστε να είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο και εύκολο στη Continue reading...
Σύστημα Προφόρτωσης Αδρανών Υλικών iLoading

Σύστημα Προφόρτωσης Αδρανών Υλικών iLoading

Τo iLoading είναι το Σύστημα Αυτοματισμού Προφόρτωσης Παρασκευαστηρίων Σκυροδέματος της εταιρίας iOlabs. Είναι μια εφαρμογή σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες του Μηχανήματός του , με το πιο εύκολο τρόπο. Έχει αναπτυχθεί κατόπιν πολύχρονης και ενδελεχούς ανάλυσης και έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι απόλυτα Continue reading...

Λατομεία


Σύστημα Λειτουργίας & Διαχείρισης Γεφυροπλάστιγγας iBridge

Η iOlabs σας προσφέρει την πλέον Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ζυγίσεων γεφυροπλάστιγγας χωρίς χειριστή μέσω της χρήσης αναγνώστη RFID ή χειροκίνητης Λειτουργίας του Συστήματος . Τι υποστηρίζει το iBridge: Ακρίβεια Ζυγίσεων & Ταχύτητα Ζυγίσεων Ζυγολόγια 1ης & 2ης Ζύγισης Ζυγολόγια 1 Ζύγισης (Βασισμένα στο απόβαρο του οχήματος) Επανεκτύπωση Ζυγολογίων. Απεριόριστες εγγραφές στη Βάση Δεδομένων Απεριόριστες Αναφορές Continue reading...

Σύστημα Διαχείρησης Στόλου iFleet

  Το iFleet είναι ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης στόλου από την εταιρία iOlabs. Είναι μια εφαρμογή σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στο χρήστη την ικανότητα να διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του στο μέγιστο με ευκολία. Έχει σχεδιαστεί κατόπιν μακράς &   λεπτομερούς ανάλυσης έτσι ώστε να είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο και εύκολο στη Continue reading...

Βιομηχανικός αυτοματισμός για  Λατομεία – iQuarry

Τo iQuarry είναι το νέο σύστημα Αυτοματισμού για Λατομεία της εταιρίας iOlabs . Μπορεί άμεσα να εγκατασταθεί σε όλων των τύπων τα Λατομεία, από το πιο μικρό έως το πιο σύνθετο, και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες του Μηχανήματός του , με το πιο εύκολο τρόπο. Το iQuarry είναι Continue reading...

Ζυγιστικό σύστημα (OnBoard) για Φορτωτές – eNiaC

Το eNiac είναι ένα νέο on board σύστημα Ζύγισης για φορτωτές από την iOlabs. Χρησιμοποιεί τελευταίας γενίας αισθητήρες πίεσης & αισθητήρες ελέγχου θέσεως καθώς και νέες τεχνικές λήψης και ελέγχου δειγμάτων και με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτυγχάνει υψηλής ακρίβειας ζυγίσεις σε ελάχιστο χρόνο. Το eNiac έρχεται με ένα νέο, μοντέρνο γραφικό περιβάλλον και Continue reading...

Γεφυροπλάστιγγες – Ζυγιστικά


Ζυγιστικό σύστημα (OnBoard) για Φορτωτές – eNiaC

Το eNiac είναι ένα νέο on board σύστημα Ζύγισης για φορτωτές από την iOlabs. Χρησιμοποιεί τελευταίας γενίας αισθητήρες πίεσης & αισθητήρες ελέγχου θέσεως καθώς και νέες τεχνικές λήψης και ελέγχου δειγμάτων και με τον τρόπο αυτό μπορεί να επιτυγχάνει υψηλής ακρίβειας ζυγίσεις σε ελάχιστο χρόνο. Το eNiac έρχεται με ένα νέο, μοντέρνο γραφικό περιβάλλον και Continue reading...

Σύστημα Λειτουργίας & Διαχείρισης Γεφυροπλάστιγγας iBridge

Η iOlabs σας προσφέρει την πλέον Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ζυγίσεων γεφυροπλάστιγγας χωρίς χειριστή μέσω της χρήσης αναγνώστη RFID ή χειροκίνητης Λειτουργίας του Συστήματος . Τι υποστηρίζει το iBridge: Ακρίβεια Ζυγίσεων & Ταχύτητα Ζυγίσεων Ζυγολόγια 1ης & 2ης Ζύγισης Ζυγολόγια 1 Ζύγισης (Βασισμένα στο απόβαρο του οχήματος) Επανεκτύπωση Ζυγολογίων. Απεριόριστες εγγραφές στη Βάση Δεδομένων Απεριόριστες Αναφορές Continue reading...

Πλυντήρια Αδρανών


Βιομηχανικός Αυτοματισμός Πλυντηρίων Αδρανών – iLogWash

Βιομηχανικός Αυτοματισμός Πλυντηρίων Αδρανών – iLogWash

Τo iLogWash είναι το Σύστημα Αυτοματισμού για Πλυντήρια Αδρανών της εταιρίας iOlabs. Είναι μια εφαρμογή σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητες του Μηχανήματός του, με το πιο εύκολο τρόπο. Πλεονεκτήματα: Ο μόνος Αυτοματισμός στον κόσμο που προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε Πλυντήριο Αδρανών: Η iOlabs δημιούργησε Continue reading...

Προσαρμοσμένοι Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί


Ακόμη και αν οι απαιτήσεις της επιχείρησής σας είναι ιδιαίτερες, η iOlabs με τα έμπειρα στελέχη της αναλαμβάνουν την ανάλυση και ανάπτυξη προσαρμοσμένων συστημάτων αυτοματισμού για τη δική σας επιχείρηση. Η iOlabs μέσα από μια πολυετή εμπειρία στο χώρο των Βιομηχανικών Αυτοματισμών είναι σε θέση να δημιουργήσει για σας προσαρμοσμένους Βιομηχανικούς αυτοματισμούς για:
  • Έξυπνα Βιομηχανικά κτίρια
  • Αγροτικές μονάδες και θερμοκήπια
  • Κτηνοτροφικές μονάδες
  • Πτηνοτροφικές μονάδες
  • Μονάδες Παραγωγής
  • Μονάδες Συσκευασίας
  • Φωτοβολταϊκά Πάρκα