Σύστημα Θραύσης Δοκιμίων & Διαχείρισης Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου iBreaker

Η iOlabs οργανώνει για σας το εργαστήριο ποιοτικού σας ελέγχου με το νέο σύστημα διαχείρισης iBreaker

To iBreaker σας δίνει τη δυνατότητα στο χειριστή να χρησιμοποιεί την πρέσα θραύσης δοκιμίων χειροκίνητα ή αυτόματα με πολύ απλό και φιλικό τρόπο χειρισμού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της θραύσης ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις ενδείξεις πίεσης των δοκιμίων ενώ για κάθε θραύση ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να παίρνει καταγραφικό με τα στοιχεία αυτής.

Παράλληλα σας δίνει τη δυνατότητα να οργανώσετε το Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της βιομηχανίας σας διατηρώντας στοιχεία για τις παραγωγές και τα αποτελέσματα των θραύσεων των δοκιμίων τους , τις τιμές υγρασίας και κοκομέτρησης των αδρανών υλικών καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

Πλεονεκτήματα του iBreaker :

  • Συμβατότητα με όλες τις πρέσες θραύσης δοκιμίων.
  • Αυτόματος ή χειροκίνητος έλεγχος της πρέσας θραύσης δοκιμίων.
  • Δυνατότητα γραφικών απεικονίσεων των δοκιμών real-time καθώς και μετά το πέρας της θραύσης.
  • Εξαγωγή καταγραφικών θραύσης και δυνατότητα οργάνωσης των δοκιμίων με barcodes.
  • Σύστημα διαχείρισης των δοκιμών με καταχώρησή τους στη βάση δεδομένων του συστήματος και δυνατότητα διατήρησης όλων των πληροφοριών της θραύσης.
  • Δυνατότητα προγραμματισμού των εργασιών δοκιμών του εργαστηρίου με άμεση ενημέρωση του χρήστη.
  • Δυνατότητα ελέγχου των αποθεμάτων δοκιμίων στο θάλαμο συντήρησης.

 

 

Share this post!!!