Συντήρηση & Αναβάθμιση Παρασκευαστηρίων Σκυροδέματος

Η iOLABS Automation & Software Technologies, αναλαμβάνει τη συντήρηση ή αναβάθμιση οποιουδήποτε Παρασκευαστηρίου Σκυροδέματος, κινητού ή σταθερού, άμεσα και γρήγορα, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσης συντήρησης για οποιοδήποτε μηχάνημα.

Το πλήρως καταρτισμένο και εξοπλισμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρίας μας, είναι σε θέση να δώσει οποιαδήποτε τεχνική λύση σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης ή αναβάθμισης του ασφαλτικού σας συγκροτήματος.

Οι εργασίες αυτές μπορεί να αφορούν:

  • Εγκατάσταση / Αναβάθμιση Αυτοματισμού Σκυροδέματος.
  • Ηλεκτρολογικές εργασίες & αναβάθμιση ηλεκτρολογικών πινάκων & στοιχείων του μηχανήματος.
  • Εργασίες Καλωδίωσης.
  • Εργασίες Μετεγκατάστασης Μηχανήματος.
  • Συντήρηση / Αντικατάσταση μοτέρ & μειωτήρων.
  • Συντήρηση / Αντικατάσταση ταινιών.
  • Συντήρηση / Αντικατάσταση Τερματικών / Ηλεκτροβαλβίδων.
  • Συντήρηση / Αναβάθμιση των Ζυγιστηρίων του μηχανήματος.
  • Συντήρηση / Αντικατάσταση μίξερ.

Η iOLABS συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους προμηθευτές ανταλλακτικών στο χώρο της βιομηχανίας και μπορεί άμεσα να σας προμηθεύσει με οποιοδήποτε ανταλλακτικό.

Share this post!!!