Συντήρηση & Αναβάθμιση Παρασκευαστηρίων Ασφάλτου

 

Η iOLABS Automation & Software Technologies, αναλαμβάνει τη συντήρηση ή αναβάθμιση οποιουδήποτε ασφαλτικού συγκροτήματος, κινητού ή σταθερού, άμεσα και γρήγορα, προσφέροντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσης συντήρησης για οποιοδήποτε μηχάνημα.

Το πλήρως καταρτισμένο και εξοπλισμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρίας μας, είναι σε θέση να δώσει οποιαδήποτε τεχνική λύση σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης ή αναβάθμισης του ασφαλτικού σας συγκροτήματος.

Οι εργασίες αυτές μπορεί να αφορούν:

  • Εγκατάσταση / Αναβάθμιση Αυτοματισμού ασφαλτικών.
  • Ηλεκτρολογικές εργασίες & αναβάθμιση ηλεκτρολογικών πινάκων & στοιχείων του μηχανήματος.
  • Εργασίες Καλωδίωσης.
  • Εργασίες Μετεγκατάστασης Μηχανήματος.
  • Συντήρηση / Αντικατάσταση μοτέρ & μειωτήρων.
  • Συντήρηση / Αυτοματοποίηση του φούρνου και των καυστήρων του μηχανήματος.
  • Συντήρηση / Αυτοματοποίηση του συστήματος φίλτρων του μηχανήματος.
  • Συντήρηση / Αναβάθμιση των Ζυγιστηρίων του μηχανήματος.
  • Συντήρηση / Αναβάθμιση Δεξαμενών Ασφάλτου-Μαζούτ.
Share this post!!!