Ζυγιστήρια Χρωμάτων & Χημικών σε σκόνη

 

Η iOLABS Automation & Software Technologies με την πολυετή της πείρα στο χώρο του σκυροδέματος και των τσιμεντοπροϊόντων, κατασκευάζει νέα, υψηλής ακρίβειας ζυγιστικά συστήματα, για τη δοσολόγηση χρωμάτων και χημικών προσμίκτων σε σκόνη.

Τα ζυγιστήρια χρωμάτων και προσμίκτων της iOLABS, παρέχουν μέγιστη ακρίβεια δοσολόγησης για ένα ή και περισσότερα χρώματα / χημικά πρόσμικτα σε σκόνη, και χρησιμοποιούν τελευτεαίας γενιάς δυναμοκυψέλες και αναλογικούς μετατροπείς.

Τα ζυγιστήρια αυτά υποστηρίζουν 1 – 4 υλικά και μπορούν να τοποθετηθούν ευκολα και γρήγορα στο mixer ή στην εκφόρτωση των αδρανών υλικών.

Share this post!!!