Ζυγιστήρια Ασφάλτου

Η iOLABS Automation & Software Technologies, κατασκευάζει σύγχρονα ζυγιστήρια ασφάλτου, παρέχοντας έτσι μέγιστη ακρίβεια στην προσθήκη ασφάλτου στο παραγώμενο ασφαλτόμειγμα ενός ασφαλτικού συγκροτήματος.

Τα ζυγιστήρια ασφάλτου της iOLABS αποτελούνται απο δοχείο διπλού τοιχώματος για συνεχόμενη ροή θερμού λαδιού που παρέχεται από το ελαιόθερμο του μηχανήματος. Στην περίπτωση που το μηχάνημα δέν διαθέτει ελαιόθερμο, το ζυγιστήριο μπορει να διαθέτει ενσωματωμένο ελαιόθερμο με τη χρήση Αντιστάσεων.

Το Ζυγιστήριο Ασφάλτου συνοδεύεται από μεγιστης ακρίβειας δυναμοκυψέλες και η εκφόρτωσή του επιτυγχάνεται είτε μέσω φυσικής ροής στα μπέκ ψεκασμού ασφάλτου του μίξερ, είτε με τη χρήση αντλίας ασφάλτου.

Share this post!!!