Αυτοματισμοί & Διαχείριση Φωτοβολταϊκών

Στην iOlabs επενδύουμε και στηρίζουμε Έμπρακτα την Πράσινη Ανάπτυξη και τις νέες φιλικές προς το Περιβάλλον Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας.

Τα εξειδικευμένα Στελέχη της iOlabs ανέπτυξαν νέα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης φωτοβολταϊκών Συστημάτων και σας παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες προσφέρουν στην επένδυσή σας εξαιρετικά Πλεονεκτήματα όπως

  • Tracking Control για τις συστοιχίες των panel σας.
  • Έλεγχος Λειτουργίας και απόδοσης των panels.
  • Σύστημα  Online παρακολούθησης της λειτουργίας  πολλαπλών Μονάδων.
  • Reporting Απόδοσης πολλαπλών Μονάδων.
Share this post!!!