Αυτοματισμοί Έξυπνων Κτιρίων

Σχεδιάζουμε, Εγκαθιστούμε και Ρυθμίζουμε για σας Νέα Ευέλικτα και Σύγχρονα Συστήματα για το δικό σας «Έξυπνο Κτίριο» το οποίο άμεσα μπορεί να υποστηρίζει:

  • Συστήματα Παρακολούθησης, Ασφάλειας & Πυρανίχνευσης
  • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης – Access Control
  • Έλεγχος Φωτισμού
  • Έλεγχος Κλιματισμού
  • Δίκτυο Υπολογιστών, περιφερειακών, κλπ.
  • Ταχύτατο Internet & Intranet
  • Τηλε-εφαρμογές – Τηλεδιάσκεψη
  • Διασύνδεση έξυπνων συσκευών νέας γενιάς
  • Διαχείριση βελτιστοποίησης κατανάλωσης ενέργειας
  • Διανομή Video και Audio σε όλο το κτίριο
Share this post!!!