Ανακατασκευή Ασφαλτικου Συγκροτήματος και εγκατάσταση Αυτοματισμού iAsphalt για την εταιρία ΤΕΒΑΡ ΑΕ

 

Η iOLABS Automation & Software Technologies, ολοκλήρωσε σε χρόνο ρεκόρ την πλήρη ανακατασκευή κινητού Ασφαλτικού συγκροτήματος για την εταιρία ΤΕΒΑΡ ΑΕ. Η ανακατασκευή περιελάμβανε εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης του μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου αυτοματισμού της εταιρίας μας iAsphalt.

Με τις αλλαγές αυτές κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε ένα πλήρως κινητό ασφαλτικό συγκρότημα, μειώνοντας το χρόνο εγκατάστασης & θέσης σε λειτουργία σε μόλις 1-2 ημέρες.  Οι εργασίες αυτές περιελάμβαναν:

Αδρανή Υλικά:

 • Εγκατάσταση ξεχωριστού συστήματος δοσολόγησης ελεγχόμενο από inverters με την τοποθέτηση νέων μοτέρ και μειωτήρων.
 • Τοποθέτηση συστήματος στήριξης με ποδαρικά και επισκευή αξόνων.
 • Επέκταση χωρητικότητας με κατασκευή παραπέτων.
 • εγκατάσταση δονητών στις αποθήκες αδρανών.
 • Επισκευή ταινιών και αντικατάσταση τάπητων & ράουλων στις ταινίες.

Προετοιμασία Αδρανών Υλικών – Φίλτρα:

 • Εγκατάσταση εγκέφαλου αυτόματης έναυσης φούρνου.
 • Εγκατάσταση συστήματος κυκλοφορίας & ψεκασμού μαζούτ και πετρελαίου με εγκατάσταση αντλίών μεταφοράς & ρύθμιστικών αντλιών ψεκασμού και εγκέφαλο ελέγχου ψεκασμού καυσίμου.
 • Επισκευή προθερμαντήρα καυσίμου και εγκατάσταση τερματικών ασφαλείας.
 • Εγκατάσταση θερμομέτρων επιτήρησης θερμοκρασίας καυσίμου και υλικών.
 • Επισκευή / Αντικατάσταση μοτέρ & μειωτήρων κίνησης φούρνου & Αναβατορίου υλικών.
 • Επισκευή Υδροκυκλώνα.
 • Επισκευή / Αντικατάσταση κοχλίων και συστήματος Διαχείρισης παιπάλης.
 • Επισκευή αντλίας Υδροκυκλώνα και μοτέρ / μειωτήρων συστήματος φίλτρου.
 • Ανακατασκευή αεραγωγών.

Προετοιμασία Ασφάλτου:

 • Εγκατάσταση Καυστήρων δεξαμενών Ασφάλτου.
 • Εγκατάσταση ασφαλιστικών τερματικών και αισθητήρων επιτήρησης θερμοκρασίας ασφάλτου.
 • Εγκατάσταση δικτύου τροφοδοσίας ασφάλτου διπλού τοιχόματος θερμαινόμενου με λάδι.
 • Επισκευή Δεξαμενών.

Διαχωρισμός αδρανών, Δοσολόγηση & Ανάμειξη:

 • Επισκευή κόσκινου διαχωρισμού υλικών.
 • Επισκευή Ελαιόθερμου με αντιστάσεις.
 • Κατασκευή και εγκατάσταση Θερμαινόμενου Ζυγιστηρίου ασφάλτου με λάδι.
 • Επισκευή / Αντικατάσταση αποθηκών Ζεστών αδρανών και συστήματος δοσολόγησης.
 • Εγκατάσταση Αισθητήρων θερμοκρασίας αδρανών υλικών, ασφάλτου και κυκλώματος λαδιού.
 • Εγκατάσταση συστήματος αέρα.
 • Επισκευή αναμεικτήρα ασφαλτομείγματος.

Ηλεκτρολογικές Εργασίες & Εργασίες Αυτοματοποίησης:

 • Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού ασφαλτικών iAsphalt.
 • Καλωδίωση όλου του ασφαλτικού συγκροτήματος με δυνατότητα Plug & Play για όλα τα επιμέρους στοιχεία του μηχανήματος.
 • Επισκευή και αναβάθμιση ηλεκτρολογικού πίνακα με αυτόματο σύστημα μεταγωγής.
 • Εγκατάσταση Φωτισμού σε όλο το συγκρότημα
 • Εγκατάσταση συστήματος καμερών για τον καλυτερο έλεγχο της λειτουργίας του μηχανήματος.
 • ηλεκτρολογική εγκατάσταση οικίσκου ελέγχου.

Όλοι στην iOLABS Automation & Software Technologies θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες & προσωπικό μας για την ολοκλήρωση αυτού του έργου σε χρόνο ρεκόρ!!!

Share this post!!!