Αναβάθμιση με το σύστημα αυτοματισμού παραγωγής σκυροδέματος iConcrete για την εταιρία ΙΟΝΙΟΣ ΜΠΕΤΟΝ στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας

Share this post!!!