Υπηρεσίες Cloud

iConcrete DMS – Online Σύστημα έκδοσης Δελτίων Αποστολής Σκυροδέματος

iConcrete DMS – Online Σύστημα έκδοσης Δελτίων Αποστολής Σκυροδέματος

Η iOLABS με τεράστια εμπειρία στο χώρο της παραγωγής σκυροδέματος, και ακολουθώντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, δημιούργησε ένα νέο Online Σύστημα έκδοσης Δελτίων Αποστολής Σκυροδέματος, το iConcrete DMS. To iConcrete DMS, παρέχει ένα πολύ εύχρηστο και πλήρως παραμετροποιήσιμο στις ανάγκες της επιχείρησης online περιβάλλον για την εύκολη έκδοση δελτίων αποστολής εναρμονισμένων πλήρως με τον νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.) και τις απαιτήσεις Continue reading

Share this post!!!