Κατασκευή e-shop μέσω της Επιδότησης ΕΣΠΑ “e-λιανικό” με 100% χρηματοδότηση.

 

Τον Ιανουάριο του 2021, αναμένεται να ξεκινήσει η Δράση «e-λιανικό» , η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

H iOLABS Automation & Software Technologies αναλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ τη δημιουργία φακέλου για την επιδότηση ΕΣΠΑ και αφού εγκριθεί το πρόγραμμα προχωράμε στην κατασκευή του ηλεκτρονικού σας καταστήματος.

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις περί Εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας που εκδόθηκαν αρμοδίως [ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 (ΦΕΚ Β 915/17-03-2020) και επόμενες] όπως αντικαθίστανται, τροποποιούνται και ισχύουν. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε :

 • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
 • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020.

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η iOLABS Automation & Software Technologies εγγυάται την κατασκευή ενός σύγχρονου e-Shop, πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ “e-λιανικό”.

Τα e-Shop & Websites που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζει το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

 • Πολυγλωσσική Υποστήριξη.
 • Responsive Design – Λειτουργία σε περιβάλλον κινητών συσκευών
 • Υποστήριξη Παραγγελιοληψίας
 • Διαχείριση αποθήκης
 • Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Πληρωμών
 • Υποστήριξη πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών – Προσαρμογή με πρότυπο WCAG 2.0

Γιατί να εμπιστευτώ την iOLABS Automation & Software Technologies για την κατασκευή του ηλεκτρονικού μου καταστήματος;

 • Μαζί θα σχεδιάσουμε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα ώστε να είναι η προέκταση του καταστήματός σας στο διαδίκτυο.
 • Μαζί θα κατηγοριοποιήσουμε και θα ανεβάσουμε στο e-shop σας τα προϊόντα που παρέχει το κατάστημά σας. Παράλληλα θα σας παρέχουμε εκπαίδευση για να μπορείτε να διαχειρίζεστε πλήρως το ηλεκτρονικό σας κατάστημα χωρίς τη βοήθεια κάποιου ειδικού.
 • Μαζί θα δημιουργήσουμε και θα προωθήσουμε το νέο σας κατάστημα στα Social Media.
 • Το νέο σας ηλεκτρονικό κατάστημα θα υποστηρίζει όλους τους τρόπους πληρωμής & αποστολής προϊόντων που επιθυμείτε.

 

Παράλληλα φροντίζουμε για σας:

 • Απόλυτη ασφάλεια της ιστοσελίδας και υποστήριξη HTTPS/SSL.
 • Τακτικά Backup του e-shop & της Βάσης Δεδομένων του.
 • 24/7 Τεχνική υποστήριξη.
 • Προώθησή της σε όλες τις γνωστές μηχανές Αναζήτησης.
 • Προσαρμογή full text Αναζήτησης και σύνθετης αναζήτησηςμε φίλτρα στον ιστότοπο.
 • Υποστήριξη εγγραφής μέλους – πελάτη.
 • Υποστήριξη Λειτουργίας σχετικών προϊόντων (related products).
 • Υπολογισμός ταχυδρομικών εξόδων.
 • Διασύνδεση με το ERP της εταιρίας σας.
 • Συμβατότητα με το GDPR

 

Επικοινωνήστε με την iOLABS Automation & Software Technologies για να κατασκευάσουμε μαζί το νέο σας e-shop!!!

Email: info@iolabs.gr | marketing@iolabs.gr
Τηλέφωνο & Φαξ: +30 211 4029 329

Επικοινωνήστε μαζί μας - Contact us.

* Απαραίτητο πεδίο / Required field


iOLABS supports Make A Wish.

 

Make A Wish is a nonprofit organization that relies exclusively on thousands of volunteers and sponsorships to fulfill the wishes of children suffering from rare diseases. With its important work, it has managed to fulfill the wishes of thousands of children in Greece and abroad, and continues this effort despite all the difficulties of our time.

At iOLABS, within our Corporate Social Responsibility, we have decided to support the action of all these people in a different way. Fulfilling their own wish! Creating an information system that will support their efforts and simplify the complex processes they need to follow so that they can devote more time to fulfill wishes for more children.

iOLABS team managed to complete the analysis and development of the “Make A Wish Cloud Platform”, an online information system that fully covers the needs of Make A Wish volunteers and coordinators to fulfill children wishes. iOLABS team members (analysts, developers) devoted enough of their personal time to deliver Make A Wish Cloud Platform in as short a time as possible. At the same time, iOLABS is fully committed to upgrade and maintain the Make A Wish Cloud Platform forever so that Make A Wish team to continue to dedicate on the tremendous work they are doing.

The Delivery & Presentation of Make A Wish Cloud Platform took place on Friday, June 15, 2018, at the Make A Wish offices in Athens. The smiles and worm words of the people of the organization were a great honor and reward for the effort of our team.

We cordially would like to thank all those who worked to complete this huge project, both on the Make A Wish side and on the iOLABS side.

Alexandros Dervos
CEO – iOLABS Automation & Software Technologies.

 

 


Asphalt production Automation System - iAsphalt

Discover more about iAsphalt on: iAsphalt Website

iAsphalt is the new industrial Automation for Asphalt production powered by iOlabs.

iAsphalt is based on new iOlabs innovative processing techniques like LEMS (Less Electronics More Stability), ATS (Auto Tuning System) , SCS (Self Care System) and supports any new technology Ethernet Controllers which provide reliability, speed and accuracy to the system.

iAsphalt comes with a new modern Animated design, an easy friendly environment which provides a more sophisticated and clear view to its operator about all machinery operations.

 

The only one adaptable Automation System at any Batching Plant: iOlabs has created the only one fully adaptable Batching Plant Machinery Automation System, which is fully parameterized and supports any type of Machinery.

Rapid Installation: Any Installation or System Update of iAsphalt can be finished in one or two days, including all the needed work for the electrical panel transformation due to the system easy setup.

Quick storage switch: With iAsphalt you can easily switch between material storages during Production process. This makes your production process quicker, as you can pick material from a storage that already has material inside and continue your production without waiting to fill the empty one.

2 steps scales Calibration: you can easily calibrate your machinery scales without the need of a specialized technician. In just 2 steps.

Automatic System Operation: By using modern techniques such as Software-Based Interlocks, iAsphalt is able to Operate Automatically, controlling your machinery and securing the operators in special cases by shutting down any part that has a failure or bad operation.

Manual and Maintenance Operation: iAsphalt allows the operators to take full Control of his Machinery by switching it to Manual mode. It also allows operators to bypass important Machinery failure or malfunctioning so easy, because it is the only Automation System that supports Maintenance Operation.

Wireless Operation: iAsphalt is the only Automation System that can manage your Machinery Wireless from any point of your Plant by using a small Tablet PC.

Auto Tuning System: iAsphalt is the only automation system which during operation checks and corrects system settings to optimize speed and accuracy depending on the behavior of the machine and materials.

Self Care System: iAsphalt automatically takes care to inform operator and proceed to any scheduled maintenance job defined by the operator.

 

 


Concrete Production Automation System - iConcrete

Discover more about iConcrete on iConcrete Website

iConcrete is the new industrial Automation for Concrete production, Cement Products & Ready Mix Industries.

iConcrete is based on new iOlabs innovative processing techniques like LEMS (Less Electronics More Stability), ATS (Auto Tuning System) , SCS (Self Care System) and supports any new technology Ethernet Controllers which provide reliability, speed and accuracy to the system.

iConcrete comes with a new modern Animated design, an easy friendly environment which provides a more sophisticated and clear view to its operator about all machinery operations.

The only one adaptable Automation System at any Batching Plant: iOlabs has created the only one fully adaptable Batching Plant Machinery Automation System, which is fully parameterized and supports any type of Machinery.

Auto Tuning System: iConcrete is the only automation system which during operation checks and corrects system settings to optimize speed and accuracy depending on the behavior of the machine and materials.

Self Care System: iConcrete automatically takes care to inform operator and proceed to any scheduled maintenance job defined by the operator.

Rapid Installation: Any Installation or System Update of iConcrete can be finished in one or two days, including all the needed work for the electrical panel transformation due to the system easy setup.

Automatic System Operation: By using modern techniques such as Software-Based Interlocks, iConcrete is able to Operate Automatically, controlling your machinery and securing the operators in special cases by shutting down any part that has a failure or bad operation.

Manual and Maintenance Operation: iConcrete allows the operators to take full Control of his Machinery by switching it to Manual mode. It also allows operators to bypass important Machinery failure or malfunctioning so easy, because it is the only Automation System that supports Maintenance Operation.

Modern Animated Design: iConcrete uses elegant Animated Graphics and provides a complete view of the Machinery parts (Mixer, Scales, Storages Belts, AmperMeters, VoltMeters, etc) so operator can have the “Big Picture” and control of his industrial plant.

Quick storage switch: With iConcrete you can easily switch between material storages during Production process. This makes your production process quicker, as you can pick material from a storage that already has material inside and continue your production without waiting to fill the empty one.

2 steps scales Calibration: you can easily calibrate your machinery scales without the need of a specialized technician. In just 2 steps.

Settings & Parameters: Machinery parameters can easily be changed via iConcrete Settings Panel. Every operator is able to proceed to Analog Calibration of Scales without any technician assistance.

Production Speed and Data Accuracy: Using sophisticated automation techniques and innovative sampling & filtering methods, iConcrete manages to achieve maximum accuracy and speed during production.

Συμβατό με το νέο κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος και τα διεθνή πρότυπα: Το iConcrete είναι συμβατό με το νέο Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.).

Security and Reliability: iConcrete supports access Controls and rights, access codes for every one of its users. It also supports System Backup processes not only time scheduled, but also at any time the user wants to.

Wireless Operation: iConcrete is the only Automation System that can manage your Machinery Wireless from any point of your Plant by using a small Tablet PC.

International Standards Compliance: iConcrete is compliant with all International Concrete Standards.iConcrete is compliant with all International Concrete Standards.

Multilingual Support: iConcrete is already translated to many Languages and it is designed in order to be translated quickly to any Language.