Υπάλληλος Γραφείου Υποστήριξης Τμημάτων Πωλήσεων – Μάρκετινγκ – Προμηθειών (Full Time / Part Time)

Η εταιρία iOLABS Automation & Software Technologies, μια από τις κορυφαίες εταιρίες στο χώρο των βιομηχανικών αυτοματισμών & συστημάτων πληροφορικής στον τομέα των κατασκευών, αναζητά Υπαλλήλους υποστήριξης των τμημάτων Πωλήσεων – Μάρκετινγκ – Προμηθειών, της εταιρίας.

Οι Υποψήφιοι θα ασχολούνται με την υποστήριξη των παραπάνω Τμημάτων και συγκεκριμένα:

 • Εξυπηρέτηση τηλεφωνικού κέντρου.
 • Έρευνα αγοράς / Αναζήτηση νέων πελατών.
 • Τηλεφωνική επικοινωνία με νέους υποψήφιους πελάτες στο πλαίσιο της ανάπτυξης  του νέου πελατολογίου και την προώθηση των υπηρεσιών της εταιρείας.
 • Σύνταξη προσφορών-προτιμολογίων, δελτίων παραγγελίας.
 • Καταχώριση παραγγελιών πωλήσεων στο σύστημα ERP/CRM.
 • Σύνταξη συμφωνητικών πωλήσεων.
 • Προετοιμασία φακέλου πώλησης / παράδοσης των συστημάτων της εταιρίας.
 • Ενημέρωση / δημιουργία προωθητικού υλικού για τα προϊόντα της εταιρίας.
 • Επικοινωνία με προμηθευτές / Εύρεση νέων προμηθευτών και άλλες εργασίες γραφείου του τμήματος προμηθειών.

Βασικά Προσόντα Υποψηφίων:

 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και εστίασης στη λεπτομέρεια
 • Μεθοδικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψήφιους).
 • Οργάνωση, ομαδικότητα και ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Καλή διαχείριση πολλαπλών εργασιών με αποτελεσματικότητα.
 • Κατοχή διπλώματος οδήγησης.

Επιθυμητά Προσόντα (Good to Have):

 • Γνώση Photoshop.
 • Γνώση WordPress.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Παρέχουμε:

 • Ευχάριστο και ήρεμο περιβάλλον.
 • Αποδοχές βάσει των δυνατοτήτων του υποψηφίου.
 • Ασφάλιση.
 • Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες.
 • Άνεση ωραρίου.
 • Δυνατότητες εξέλιξης.

 

Αποστολή βιογραφικών: Τμήμα Human Resources iOLABS

 


Junior Web Developer (Full Time / Part Time)

Η εταιρία iOLABS Automation & Software Technologies, μια από τις κορυφαίες εταιρίες στο χώρο των βιομηχανικών αυτοματισμών & συστημάτων πληροφορικής στον τομέα των κατασκευών, αναζητά Junior Web Developer για τη στελέχωση του Τμήματος Ανάπτυξης Λογισμικού της εταιρίας.

Οι Υποψήφιοι θα ασχολούνται με την δημιουργία και επέκταση Cloud εφαρμογών,  πάνω στην Cloud Platform ανάπτυξης εφαρμογών της εταιρίας μας, καθώς και με άλλα συστήματα λογισμικού και αυτοματισμών, της εταιρείας μας.

Βασικά Προσόντα Υποψηφίων:

 • Καλή γνώση PHP , HTML5, CSS3.
 • Καλή γνώση JavaScript / jQuery.
 • Καλή γνώση βάσεων Δεδομένων MySQL & SQL Server.
 • Γνώση WordPress / WooCommerce
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Ομαδικό πνεύμα.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψήφιους).
 • Κατοχή διπλώματος οδήγησης.

Επιθυμητά Προσόντα (Good to Have):

 • Γνώση Frameworks (VUE, REACT, LARAVEL).
 • Γνώση βασικών αρχών ηλεκτρονικών.
 • Γνώση .Net

Παρέχουμε:

 • Ευχάριστο και ήρεμο περιβάλλον.
 • Αποδοχές βάσει των δυνατοτήτων του υποψηφίου.
 • Ασφάλιση.
 • Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες.
 • Άνεση ωραρίου.
 • Δυνατότητες εξέλιξης.

 

Αποστολή βιογραφικών: Τμήμα Human Resources iOLABS

 


Κατασκευή e-shop μέσω της Επιδότησης ΕΣΠΑ “e-λιανικό” με 100% χρηματοδότηση.

 

Τον Ιανουάριο του 2021, αναμένεται να ξεκινήσει η Δράση «e-λιανικό» , η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

H iOLABS Automation & Software Technologies αναλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ τη δημιουργία φακέλου για την επιδότηση ΕΣΠΑ και αφού εγκριθεί το πρόγραμμα προχωράμε στην κατασκευή του ηλεκτρονικού σας καταστήματος.

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις περί Εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας που εκδόθηκαν αρμοδίως [ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 (ΦΕΚ Β 915/17-03-2020) και επόμενες] όπως αντικαθίστανται, τροποποιούνται και ισχύουν. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε :

 • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
 • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020.

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η iOLABS Automation & Software Technologies εγγυάται την κατασκευή ενός σύγχρονου e-Shop, πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ “e-λιανικό”.

Τα e-Shop & Websites που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε, καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζει το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

 • Πολυγλωσσική Υποστήριξη.
 • Responsive Design – Λειτουργία σε περιβάλλον κινητών συσκευών
 • Υποστήριξη Παραγγελιοληψίας
 • Διαχείριση αποθήκης
 • Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Πληρωμών
 • Υποστήριξη πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών – Προσαρμογή με πρότυπο WCAG 2.0

Γιατί να εμπιστευτώ την iOLABS Automation & Software Technologies για την κατασκευή του ηλεκτρονικού μου καταστήματος;

 • Μαζί θα σχεδιάσουμε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα ώστε να είναι η προέκταση του καταστήματός σας στο διαδίκτυο.
 • Μαζί θα κατηγοριοποιήσουμε και θα ανεβάσουμε στο e-shop σας τα προϊόντα που παρέχει το κατάστημά σας. Παράλληλα θα σας παρέχουμε εκπαίδευση για να μπορείτε να διαχειρίζεστε πλήρως το ηλεκτρονικό σας κατάστημα χωρίς τη βοήθεια κάποιου ειδικού.
 • Μαζί θα δημιουργήσουμε και θα προωθήσουμε το νέο σας κατάστημα στα Social Media.
 • Το νέο σας ηλεκτρονικό κατάστημα θα υποστηρίζει όλους τους τρόπους πληρωμής & αποστολής προϊόντων που επιθυμείτε.

 

Παράλληλα φροντίζουμε για σας:

 • Απόλυτη ασφάλεια της ιστοσελίδας και υποστήριξη HTTPS/SSL.
 • Τακτικά Backup του e-shop & της Βάσης Δεδομένων του.
 • 24/7 Τεχνική υποστήριξη.
 • Προώθησή της σε όλες τις γνωστές μηχανές Αναζήτησης.
 • Προσαρμογή full text Αναζήτησης και σύνθετης αναζήτησηςμε φίλτρα στον ιστότοπο.
 • Υποστήριξη εγγραφής μέλους – πελάτη.
 • Υποστήριξη Λειτουργίας σχετικών προϊόντων (related products).
 • Υπολογισμός ταχυδρομικών εξόδων.
 • Διασύνδεση με το ERP της εταιρίας σας.
 • Συμβατότητα με το GDPR

 

Επικοινωνήστε με την iOLABS Automation & Software Technologies για να κατασκευάσουμε μαζί το νέο σας e-shop!!!

Email: info@iolabs.gr | marketing@iolabs.gr
Τηλέφωνο & Φαξ: +30 211 4029 329

Επικοινωνήστε μαζί μας - Contact us.

* Απαραίτητο πεδίο / Required field


Asphalt Plants Spare Parts

IOLABS Automation & Software Technologies, with a huge network of partners is able to provide you with reliable spare parts for any type of Asphalt Plant. These spare parts concern:

Electrical equipment:

 • Electric motor relays / Thermals
 • Loadcells
 • Inverters
 • Terminal switches
 • Ampermeters / KW meters and other indicators
 • Pulse meters
 • Temperature Sensors / Thermocouples PT-100

Machinery Equipment:

 • Electric motors & reducers of all types.
 • Asphalt Pumps.
 • Diesel & Crude oil Pumps
 • Aggregate & Mixer Vibrators.
 • Burners
 • Solenoid Valves / Valves.
 • Pneumatic & Hydraulic plungers.
 • Conveyor Belt Rollers & Belts.

Concrete Batching Plants Spare Parts

IOLABS Automation & Software Technologies, with a huge network of partners is able to provide you with reliable spare parts for any type of Concrete Batching Plant. These spare parts concern:

Electrical equipment:

 • Electric motor relays / thermals
 • Loadcells
 • Inverters
 • Terminal switches
 • Ampermeters / KW meters and other indicators
 • Pulse meters

Machinery Equipment:

 • Electric motors & reducers of all types.
 • Water & Chemical Admixtures Pumps.
 • Aggregate & Mixer Vibrators.
 • Solenoid Valves / Valves.
 • Pneumatic & Hydraulic plungers.
 • Conveyor Belt Rollers & Belts.

Thermocouples & Temperature Sensors

iOLABS Automation & Software Technologies manufactures and has a rich range of PT100 Thermocouples / Temperature Resistors and temperature sensors.

iOLABS thermocouples provide maximum reliability and measurement speed and are the best solution for any industrial application.

iOLABS thermocouples are available in any diameter, length and thread you need and we can manufacture any type of thermocouple you need.

 


Asphalt Weighing Systems

iOLABS Automation & Software Technologies manufactures modern asphalt scales, providing maximum accuracy in adding asphalt to the produced asphalt mix of an asphalt plant.

iOLABS asphalt weighing system consists of a double wall tank for continuous flow of hot oil provided by the machine’s oil heater. In case the machine does not support an oil heater, the scale can have a built-in oil heater using resistors.

The Asphalt Scale uses high precision load-cells and its unloading is achieved either through natural flow in the asphalt spray nozzles of the mixer, or by using an asphalt pump.


Asphalt Plants Service & Upgrade

 

IOLABS Automation & Software Technologies undertakes the maintenance or upgrade of any mobile or stationary asphalt plant, immediately and quickly, offering its customers a complete maintenance solution for any machinery.

The fully trained and equipped technical staff of our company, is able to provide any technical solution to mechanical and electrical maintenance or upgrade works for your asphalt plant.

These tasks may concern:

 • Installation / Upgrade of Asphalt Automation.
 • Electrical works & upgrade of electrical panels & components of the machinery.
 • Wiring works.
 • Machinery Relocation Works.
 • Maintenance / Replacement of motors & reducers.
 • Maintenance / Automation of the oven and burners of the Asphalt plant.
 • Maintenance / Automation of the Asphalt plant filter system.
 • Maintenance / Upgrading of the Scales of the Asphalt plant.
 • Maintenance / Upgrading of Asphalt-Fuel Oil Tanks.

New & Used Asphalt Plants

IOLABS Automation & Software Technologies, with large collaborations in Greece and abroad, offers you a rich range of new and used Asphalt plants.

Our specialized staff is able to record the needs of your company and offer you the appropriate solutions at the most advantageous prices.

All asphalt plants are provided with the new Asphalt automation of our company, iAsphalt, as well as electrical panels with the guarantee of iOLABS Automation & Software.

Contact a representative of our company to find the most advantageous solution for your business.


Color & Powder Additive Weighing Systems

 

IOLABS Automation & Software Technologies, with its many years of experience in the field of concrete and cement products, manufactures new, high-precision weighing systems for the dosing of colour powder and powder chemical admixtures.

IOLABS colour and admixture scales provide maximum dosing accuracy for one or more powder paints / chemicals, and use state-of-the-art load cells and analog converters.

These scales support 1-4 materials and can be easily and quickly installed in the mixer or in the unloading of aggregates.