(22/3/2010)

Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί 3ής γενιάς από την «IOlabs»


Αυτοματισμοί 3ής γενιάς από την  
 
                  Ο κ. Κωνσταντίνος Νταλαπέρας, μέτοχος και υπεύθυνος του τμήματος Ανάπτυξης Λογισμικού και Αυτοματισμών της «IΟlabs», μιλάει στα «Ε.Θ» για τις νέες τεχνολογίες στο χώρο των Βιομηχανικών Αυτοματισμών και ειδικότερα στον κλάδο των Κατασκευών.

       
Εργοταξιακά Θέματα-  03/2010

 

      Η ραγδαία εξέλιξη στο χώρο της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών που συντελείται τα τελευταία χρόνια, και οι δυνατότητες που παρέχουν, βρήκαν άμεση εφαρμογή στους βιομηχανικούς αυτοματισμούς. Αυτό ήταν και είναι το κλειδί της επιτυχίας της iOlabs στο χώρο των αυτοματισμών βιομηχανίας από την πρώτη μέρα λειτουργίας της.
      Το τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού και Αυτοματισμών της «IΟlabs», στελεχωμένο με άρτια εκπαιδευμένους αναλυτές, προγραμματιστές, ηλεκτρονικούς και μηχανικούς, χρησιμοποιεί τη τελευταία λέξη της τεχνολογίας για την ανάπτυξη των συστημάτων της, όπως το Microsoft Visual Studio NET 09  και το SQL Server 09. Η ομάδα μας είναι πιστοποιημένη σε όλες τις τεχνολογίες που αξιοποιεί ώστε να μπορεί να τις εκμεταλλευτεί στο έπακρο και να δημιουργήσει ποιοτικά, αξιόπιστα, ευέλικτα και έξυπνα συστήματα.
      Το τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού και Αυτοματισμών της «IΟlabs»,  κατάφερε να δημιουργήσει μια νέα γενιά βιομηχανικών αυτοματισμών βασισμένη τόσο στην κύρια φιλοσοφία της εταιρίας που συνοψίζεται στη φράση «…και… όλα είναι δυνατά» όσο και στις πιο μοντέρνες τεχνολογίες που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή στο χώρο της επιστήμης της πληροφορική και των αυτοματισμών.
      Τα συστήματα που έχουν ήδη αναπτυχθεί  και διατίθενται άμεσα για το κλάδο της κατασκευής είναι τα εξής: Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί και Συστήματα Διαχείρισης,  σκυροδέματος, τσιμεντοπροϊόντων – κονιαμάτων, ασφαλτικών, λατομείων, πλυντηρίων αδρανών, δορυφορικά συστήματα διαχείρισης στόλου, ζυγιστικά Συστήματα – Αυτοματισμοί για Γεφυροπλάστιγγες. Επίσης περιλαμβάνονται ηλεκτρολογικοί πίνακες, υγρασιόμετρα – υγρόμετρα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός αυτοματισμών κ.α.
      Η νέα γενιά βιομηχανικών αυτοματισμών που ανέπτυξε η iOlabs , εισάγει πολλές καινοτομίες και πλεονεκτήματα σε σχέση με ότι υπήρχε μέχρι σήμερα. Ένα από τα πρώτα συστήματα που εφαρμόστηκαν οι τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν, είναι το σύστημα βιομηχανικού αυτοματισμού παραγωγής σκυροδέματος και τσιμεντοπροϊόντων IOConcrete.Net , μέσα από το οποίο θα παρουσιαστούν κάποιες από τις δυνατότητες της νέας γενιάς προϊόντων της iOlabsIOConcrete.Net


      Το σύστημα αυτοματισμού παραγωγής σκυροδέματος και τσιμεντοπροϊόντων IOConcrete.Net αποτελεί σίγουρα το καλύτερο παράδειγμα της νέας γενιάς αυτοματισμών που εισάγει η iOlabs στο χώρο των βιομηχανικών αυτοματισμών στο κλάδο της κατασκευής. Το IOConcrete.Net μπορεί να «απογειώσει» οποιοδήποτε παρασκευαστήριο σκυροδέματος κ τσιμεντοπροϊόντων, εκμεταλλευόμενο στο έπακρο της δυνατότητες του. Το IOConcrete.Net  είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να προσαρμόζεται  τις ανάγκες του παρασκευαστηρίου και όχι το να προσαρμόζεται το παρασκευαστήριο στις ανάγκες του αυτοματισμού, όπως συμβαίνει αρκετά συχνά σήμερα. Το IOConcrete.Net είναι άμεσα εγκαταστάσιμο σε οποιοδήποτε μηχάνημα, μιας και η πλήρης εγκατάσταση του, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων ηλεκτρολογικών εργασιών, δεν υπερβαίνει τις 2 ημέρες.  
      ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
      Ένα από τα καινοτόμα στοιχεία που εισάγει το IOConcrete.Net   στο χώρο των συστημάτων αυτοματισμού είναι η φιλοσοφία και η τεχνολογία στην οποία είναι δομημένο. Το IOConcrete.Net,   αποτελείται από 5 επίπεδα λειτουργίας ( layers ), τα οποία με τη σειρά τους αποτελούνται από πολλά υποσυστήματα. Το κάθε επίπεδο λειτούργει ανεξάρτητα και είναι υπεύθυνο για κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες του αυτοματισμού, ενώ παράλληλα όλα τα επίπεδα συνεργάζονται το ένα με το άλλο. Το πρώτο επίπεδο είναι το επίπεδο επικοινωνίας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την διαχείριση του Controller PLC στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Το δεύτερο επίπεδο είναι το επίπεδο του αυτοματισμού, το οποίο είναι υπεύθυνο για όλες τις διαδικασίες του αυτοματισμού (αυτόματη – χειροκίνητη λειτουργία, συντήρηση, μανδαλώσεις, έλεγχο κ.α.). Το τρίτο επίπεδο είναι το επίπεδο της αλληλεπίδρασης με το χρήστη, το οποίο είναι υπεύθυνο για την γραφική απεικόνιση των στοιχείων την οθόνη, καθώς και για την αποδοχή των ενεργειών του χειριστή. Το τέταρτο επίπεδο είναι το επίπεδο βάσης δεδομένων το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση όλων των πληροφοριών που προκύπτουν από τα υπόλοιπα επίπεδα. Το πέμπτο επίπεδο είναι το επίπεδο παρακολούθησης το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας ολόκληρου του συστήματος, παρακολουθώντας το κάθε επίπεδο μεμονωμένα αλλά και ελέγχοντας την επικοινωνία των επιπέδων μεταξύ τους.

Τα πλεονεκτήματα  του IOConcrete.Net  συνοψίζονται στα εξής:  
Ακρίβεια Παραγωγής Με τη χρήση υπερσύγχρονων Controllers που υποστηρίζουν χιλιάδες δείγματα το δευτερόλεπτο, ζυγιστικά συστήματα τελευταίου τύπου, και νέες μεθόδους δειγματοληψίας, το IOConcrete.Net   καταφέρνει να πετύχει τη μέγιστη Ακρίβεια στη Ζύγιση και δοσολόγηση.
Ταχύτητα Παραγωγής: Η χρήση της νέας γενιάς Controllers και νέων Τεχνικών Παραγωγής ως αποτέλεσμα πολυετών Επιστημονικών Ερευνών των στελεχών της εταιρίας, κάνουν το IOConcrete.Net     ταχύτατο! Έρευνες απέδειξαν ότι σε σύγκριση με άλλα ανταγωνιστικά πακέτα Αυτοματισμών, το IOConcrete.Net μπορεί να κερδίσει έως και 2 λεπτά ανά Βαρέλα!!!
Εύχρηστο Περιβάλλον Εργασίας: Με τη χρήση κινούμενων τρισδιάστατων γραφικών για την απεικόνιση του κάθε σημείου του παρασκευαστηρίου, τον έλεγχο του με απλά κλικ πάνω στο αντίστοιχο γραφικό, καθώς και με ένα πλήθος άλλων εργαλείων κάνουν την διαδικασία της παραγωγής απλούστατη και λειτουργική.
Ευκολία στη Ρύθμιση και Παραμετροποίηση: Όλες οι ρυθμίσεις λειτουργίας του IOConcrete.Net είναι άμεσα προσβάσιμες στο χρήστη ώστε να μπορεί να παραμετροποιήσει το μηχάνημά του με Ευκολία. Το καλιμπράρισμα των Ζυγαριών, γίνεται μια απλή υπόθεση μιας και για να ολοκληρωθεί αρκούν 2 κινήσεις.
Εγκατάσταση και Λειτουργία σε 1 μόνο ημέρα : Οποιαδήποτε Εγκατάσταση ή Αναβάθμιση του Συστήματος Αυτοματισμού IOConcrete.Net μπορεί να ολοκληρωθεί σε μια με δύο ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών του ηλεκτρολογικού πίνακα, λόγω της ευκολίας παραμετροποίησης του συστήματος.
Ασφάλεια και Αξιοπιστία: Το IOConcrete.Net υποστηρίζει ελέγχους πρόσβασης και δικαιωμάτων, και κωδικούς πρόσβασης για κάθε χρήστη του. Επίσης, επιτρέπει τη δυνατότητα λήψης Backup Ασφαλείας των ρυθμίσεων και των δεδομένων του, είτε προγραμματισμένα ή όταν ο χρήστης το επιθυμεί, και καθιστά αδύνατη την απώλεια δεδομένων του συστήματός σας.
Δυνατότητα Ασύρματης Λειτουργίας: Με τη χρήση της νέας γενιάς Controllers που χρησιμοποιεί το IOConcrete.Net, ο χειριστής μπορεί εύκολα να χειρίζεται το Μηχάνημά του Ασύρματα, με τη χρήση ενός Tablet PC, ή ακόμα και από οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο μέσω του Διαδικτύου, με ασφάλεια και αξιοπιστία.
Πλούσιο Reporting, Εύκολα Παραμετροποιήσιμο: Διατίθεται μια συλλογή από Αναφορές οι οποίες αφορούν την Παραγωγή, τις Αναλώσεις και διάφορα άλλα στοιχεία. Οι αναφορές αυτές μπορούν να τυπωθούν άμεσα από το χρήστη, ενώ μπορούν να εμπλουτιστούν άμεσα με νέες βασισμένες στις ανάγκες του Πελάτη. Η δυνατότητα των αναφορών στο κινητό τηλέφωνο είναι πια γεγονός!
Πλήρης Παρακολούθηση και Έλεγχος των Υλικών: Το IOConcrete.Net   σας δίνει μία πλήρη εικόνα για τις Αποθήκες σας μέσω μοντέρνων γραφικών και φορμών που σας επιτρέπουν άμεσα να κάνετε εισαγωγή υλικών και απογραφές για όλες τις αποθήκες του συστήματός σας.
Πολυγλωσσική Υποστήριξη: Το IOConcrete.Net είναι μεταφρασμένο σε πάρα πολλές γλώσσες και είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα άμεσα και γρήγορα.
Απόλυτα Συμβατό με τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος: Η ανάπτυξη και Σχεδίαση του IOConcrete.Net έγινε με βάση όλες τις προδιαγραφές που απαιτεί ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, και είναι απόλυτα συμμορφωμένο με αυτές.

      Πέραν των τεχνικών χαρακτηριστικών και των πλεονεκτημάτων που δίνουν στο IOConcrete.Net σημαντικό προβάδισμα σε σχέση με άλλα συστήματα αυτοματισμών που κυκλοφορούν σήμερα στο κλάδο των κατασκευών, το τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού και Αυτοματισμών της IΟlabs κατάφερε να αναπτύξει και να εξελίξει νέες τεχνικές παραγωγής, βασισμένες στην τεχνογνωσία των στελεχών του, την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της πολυετούς ενασχόλησης τους με το κλάδο των κατασκευών, και στον πιο σημαντικό ίσως για την IΟlabs κανόνα λειτουργίας, το Customer Feedback , τη δυνατότητα δηλαδή   να μπορούμε να μετουσιώνουμε σε λύση κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας. Οι νέες αυτές καινοτομίες είναι οι εξής:

Σύστημα Self Tune: Το IOConcrete.Net είναι το μόνο σύστημα αυτοματισμού στον κόσμο που μπορεί εντελώς αυτόνομα, να βελτιώνει την απόδοση του σε όλους τους τομείς της παραγωγής (ακρίβεια, ταχύτητα, αξιοπιστία κ.α.), μελετώντας στατιστικά από το κάθε στοιχείο του μηχανήματος, ώστε να απογειώνει την απόδοση του, καθώς και την ποιότητα του σκυροδέματος που παράγει.
Σύστημα Self Care: Είναι το σύστημα που ενσωματώνει το IOConcrete.Net, το οποίο ενημερώνει αυτόματα και να δίνει μια πλήρη εικόνα για την κατάσταση του κάθε ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξαρτήματος του μηχανήματός, εξασφαλίζοντας την σωστή και αξιόπιστη λειτουργία του καθώς και την έγκαιρη συντήρηση του.
Άμεση Αλλαγή Τρέχουσας Παραγωγής: κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μιας Παραγωγής ο χειριστής μπορεί πια άμεσα να διορθώνει τόσο τα κυβικά της παραγωγής, τους κύκλους της,  όσο και τις ποσότητες των υλικών ανά κύκλο Παραγωγής, όσες φορές αυτός επιθυμεί με μια κίνηση, χωρίς να χρειάζεται να διακόψει την αυτόματη παραγωγή του μηχανήματος του.
Άμεση Εναλλαγή Υλικών: Ο χειριστής έχει πια τη δυνατότητα με μία κίνηση να εναλλάσσει τα υλικά του κατά τη διάρκεια της Παραγωγής με μια απλή κίνηση, ώστε εύκολα να συμπληρώνεται το υλικό που λείπει από μία άλλη αποθήκη υλικού, χωρίς να σταματήσει η αυτόματη διαδικασία.
  Οι Παύσεις Το IOConcrete.Net δίνει στο χειριστή του την ευελιξία να μπορεί να σταματά οποιαδήποτε στιγμή την Παραγωγή που είναι σε εξέλιξη χρησιμοποιώντας είτε την Παύση Συστήματος, είτε τις Παύσεις Φόρτωσης και Εκφόρτωσης. Έτσι σε συνδυασμό με την δυνατότητα της αλλαγής της τρέχουσας παραγωγής, ουσιαστικά η αυτόματη παραγωγή «δεν σταματάει ποτέ!»
  Κατάσταση Συντήρησης Η διάγνωση και η διόρθωση προβλημάτων και δυσλειτουργιών του παρασκευαστηρίου είναι ευκολότερη από ποτέ, με τη χρήση της λειτουργίας συντήρησης που επιτρέπει τον έλεγχο και την μεμονωμένη λειτουργία του κάθε στοιχείου του εξοπλισμού, χωρίς την ανάγκη επέμβασης στον ηλεκτρολογικό πίνακα.      Το IOConcrete.Net, όπως και τα περισσότερα συστήματα της iOlabs , συνοδεύεται από την εγγύηση 15 ετών, η οποία σφραγίζει και την εμπιστοσύνη που έχουμε στην αξιοπιστία των συστημάτων μας, και αποτελεί το εχέγγυο για μια σίγουρη και ποιοτική επένδυση για την επιχείρησή σας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Μεσογείων 358
Αγία Παρασκεύη, 15341, Αττική
Τηλέφωνα: 211-4029329, 6907800919
Φαξ: 211-4029329
e-mails: info@iolabs.gr , commercial@iolabs.gr
Untitled Page