Έξυπνες Λύσεις Ξενοδοχειακών Μονάδων

Κάποιες φορές υπάρχει η ανάγκη να δημιουργηθούν εφαρμογές οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις και στην ιδιομορφία της κάθε επιχειρηματικής λειτουργίας και ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες.

Στην iOlabs αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε έργα όπως και όταν τα θέλετε! Μαζί με σας αναλύουμε τις ανάγκες σας και εμείς αναλαμβάνουμε να σας παραδώσουμε στον χρόνο που θέλετε ολοκληρωμένο το έργο. Η μεγάλη εμπειρία των στελεχών της iOlabs στην ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών, γεγονός που μας δίνει την πεποίθηση ότι μπορούμε όχι μόνο να καλύψουμε όλες τις απαιτήσεις σας αλλά και να σας δώσουμε γραπτή εγγύηση για το χρονοδιάγραμμα και την ποιότητα υπηρεσιών που θα σας παρέχουμε.

Eπικοινωνήστε μαζί μας, για να συζητήσουμε και για την δική σας εφαρμογή!


Αυτοματισμοί & Διαχείριση Φωτοβολταϊκών

Στην iOlabs επενδύουμε και στηρίζουμε Έμπρακτα την Πράσινη Ανάπτυξη και τις νέες φιλικές προς το Περιβάλλον Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας.

Τα εξειδικευμένα Στελέχη της iOlabs ανέπτυξαν νέα συστήματα ελέγχου και διαχείρισης φωτοβολταϊκών Συστημάτων και σας παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες προσφέρουν στην επένδυσή σας εξαιρετικά Πλεονεκτήματα όπως

 • Tracking Control για τις συστοιχίες των panel σας.
 • Έλεγχος Λειτουργίας και απόδοσης των panels.
 • Σύστημα  Online παρακολούθησης της λειτουργίας  πολλαπλών Μονάδων.
 • Reporting Απόδοσης πολλαπλών Μονάδων.

Αυτοματισμός για Έξυπνο Σπίτι

Φανταστείτε ένα κτίριο του οποίου όλες οι λειτουργίες ξεκινούν από ένα κεντρικό ‘εγκέφαλο’ μέσα στο κτίριο ο οποίος ελέγχει, προγραμματίζει, ανοίγει και κλείνει κάθε συσκευή μόνο όταν πρέπει και για όσο χρόνο πρέπει…  Όπου όλα γίνονται αυτόματα, σύγχρονα, εύκολα και απλά…

Στην iOlabs  πιστεύουμε πως αυτό είναι το νέο σας Σπίτι !!!!!!!!!!

Σχεδιάζουμε, Εγκαθιστούμε και Ρυθμίζουμε για σας Νέα Ευέλικτα και Σύγχρονα Συστήματα για το δικό σας «Έξυπνο Σπίτι» το οποίο άμεσα μπορεί να υποστηρίζει:

 • Διαχείριση βελτιστοποίησης κατανάλωσης ενέργειας.
 • Έλεγχος και διαχείριση συστήματος ασφαλείας κατοικίας μέσα, έξω και μακριά από το σπίτι.
 • Είσοδος στην κατοικία με σύστημα «Έξυπνων Καρτών»
 • Πυρανίχνευση, και δρομολόγηση ειδοποίησης κατάστασης συναγερμού.
 • Διανομή Video και Audio σε όλο το σπίτι.
 • Οικιακό δίκτυο Υπολογιστών, περιφερειακών, κλπ.
 • Υποστήριξη τηλεφωνίας, ISDN, ADSL, και άλλων μορφών επικοινωνίας.
 • Διασύνδεση έξυπνων οικιακών συσκευών νέας γενιάς
 • Ταχύτατο Internet
 • Δυνατότητα διόδευσης νέων μέσων επικοινωνίας βάση του συστήματος σωληνώσεων.
 • Έλεγχος συνθηκών περιβάλλοντος, φωτισμού, κλιματισμού, κλπ.
 • Τηλε-εφαρμογές
 • Επίγεια – δορυφορική TV.

 

 


Αυτοματισμοί Έξυπνων Κτιρίων

Σχεδιάζουμε, Εγκαθιστούμε και Ρυθμίζουμε για σας Νέα Ευέλικτα και Σύγχρονα Συστήματα για το δικό σας «Έξυπνο Κτίριο» το οποίο άμεσα μπορεί να υποστηρίζει:

 • Συστήματα Παρακολούθησης, Ασφάλειας & Πυρανίχνευσης
 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης – Access Control
 • Έλεγχος Φωτισμού
 • Έλεγχος Κλιματισμού
 • Δίκτυο Υπολογιστών, περιφερειακών, κλπ.
 • Ταχύτατο Internet & Intranet
 • Τηλε-εφαρμογές – Τηλεδιάσκεψη
 • Διασύνδεση έξυπνων συσκευών νέας γενιάς
 • Διαχείριση βελτιστοποίησης κατανάλωσης ενέργειας
 • Διανομή Video και Audio σε όλο το κτίριο