Εγκατάσταση του onboard συστήματος ζύγισης για φορτωτές – eNiac σε φορτωτή CAT 988 για τη ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.

 

 

 

Share this post!!!